En ny drivkraft i byggebranchen

PRESSEMEDDELELSE
6. oktober 2016

Byggecentrum og bips har fået nyt, fælles navn; Molio. Molio vil være med til at udvikle digitaliserings- og informationsflowet i byggeriet samt understøtte denne udvikling med data og viden i form af relevante digitale værktøjer, efteruddannelse og faglitteratur. 

Molio er resultatet af en sammenlægning, der både har stærke rødder i en netværksdrevet foreningskultur (bips) og i en markedsorienteret forretningskultur (Byggecentrum). 

”At samle to så forskellige kulturer er jo et spændende, men også et udfordrende udgangspunkt for en ny, fælles virksomhed. Med et skarpt fokus på styrkerne ved de to kulturer og typer af organisationer, er det nu lykkedes os at finde et nyt, og endnu stærkere fundament for vores samlede virksomhed, Molio, baseret på det bedste af begge verdener,” siger Jørn Vibe Andreasen, administrerende direktør i Molio, med hovedansvar for forretning og marked.  

”Tilsammen har vi nu de bedste forudsætninger for at både at være med til at udvikle digitaliserings- og informationsflowet i byggeprocessen og understøtte denne udvikling med de relevante værktøjer,” supplerer Christian Lerche, direktør i Molio, med hovedansvar for produkter og udvikling.

Inddragelse af branchen er vejen frem

Dialog og inddragelse af Molios brugere, kunder, interessenter og netværk skal fortsat sikre, at de produkter og værktøjer, der udvikles og leveres, afspejler branchens behov og imødekommer branchens efterspørgsel. Driftsoverskud i Molio investeres i videreudvikling af de ydelser og værktøjer, som branchens således selv påvirker og efterspørger. 

Byggeriets Videnscenter er en åben invitation 

Visionen er, at Molio, som Byggeriets Videnscenter, skal vokse sig større: 

”Byggeriets Videnscenter indgår som en del af vores nye navn og logo. Det skal forstås som et signal om, at vi er åbne over for andre virksomheder, der kan se et potentiale i at blive koblet på en større helhed i løsere eller fastere form”, siger Jørn Vibe Andreasen. 

Navneskiftet i fuld gang

Et nyt navn og et nyt brand bliver ikke bygget op fra den ene dag til den anden. Derfor er lanceringen af Molio planlagt som en åben proces, hvor alle interesserede inviteres med på ”byggepladsen”. Det foregår på molio.dk: 

”Vi har valgt at lancere Molio gradvist. Overgangsfasen fra Byggecentrum og bips til Molio varer i princippet til vi lancerer vores nye hjemmeside i midten af 2017”, afrunder Christian Lerche.  

FAKTA om Molio

Molio kommer fra det latinske ”Molior”, som betyder "bygge", "opføre" eller "konstruere", og afspejler derfor det vi beskæftiger os med – nemlig byggeri. 

Hjemmesiderne bips.dk og byggecentrum.dk fungerer fortsat, som de plejer. 

Her på molio.dk kan man følge tilblivelsen af vores nye brand, men i en midlertidig template. Se hovedsiden og få svar på en række gode spørgsmål om Molio.  

Molios permanente hjemmeside forventer vi er færdig i midten af 2017. 

Kontaktoplysninger 

Ring til Jørn Vibe Andreasen på 4045 0059 eller Christian Lerche på 5155 7494 for yderligere informationer om Molio. 

Foto kan benyttes i forbindelse med pressemeddelelsen.