AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92 (halv dag)
Kategorier: Byggejura

AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92 (halv dag)

kr. 3.200,00
(ekskl. moms)
kr. 4.000,00
(inkl. moms)
Effektivt overblik over de nye ændringer - og hvad de betyder i praksis for dig

Kurset udbydes i samarbejde med P+P arkitekter.

Kort beskrivelse
Du får her en overbliksskabende briefing over ændringerne i AB18 ift. AB92. Det er betydelige ændringer af stor betydning for byggeriet.

Formål / udbytte
At give de ledende teknikere, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Kurset giver dig en solid viden om alt det nye i AB18 ift. AB92.

Du kommer dermed helt på forkant med de nye regler.

Indhold
Du får:
- Baggrunden for ændringerne
- Gennemgang af AB18 s nye struktur
- Overblik over ændringerne og deres konsekvenser

Det er et kort og effektivt kursus, men der vil være lidt tid til at spørge ind til det hele.

NB: Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i AB18 ift. AB92 så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede AB18. Vi forudsætter derfor et forhåndskendskab til AB en.

Det gør du til gengæld på kurset Byggeriets Hverdagsjura

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Underviser:
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

Tid og sted
22. august kl. 14-18 (der vil være kaffe/kage + let forplejning undervejs)
Kursuslokaler hos P+P arkitekter, Jernbanegade 11, 7700 Thisted (Kurset udbydes i samarbejde med P+P arkitekter)

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

AB-systemet består i dag af tre sæt frivillige standardaftalevilkår ABR 89, AB 92 og ABT 93:
- ABR 89 ( Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere - eller en entreprenør og dennes rådgivere.
- AB 92 ( Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byg-ge- og anlægsvirksomhed ) anvendes ved aftaler mellem en byg-herre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsar-bejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører.
- ABT 93 ( Almindelige betingelser for totalentreprise ) anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise.

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents . Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Se beskrivelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.