AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92
Kategorier: Byggejura

AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Fausing
Kursusdato
Kursussted
Status
 
18.06.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
20.06.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92?
Fokus udelukkende på de nye ændringer - og hvad de betyder i praksis for dig.

Kort beskrivelse
Du får solidt indblik i ændringerne i den nye AB 18 ift. AB 92. Det er betydelige ændringer af stor betydning for byggeriet.

Formål / udbytte
At give de ledende teknikere, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

Kurset giver dig en solid viden om alt det nye i AB 18 ift. AB 92. Og om samspillet ift. ABR 18.

Du kommer dermed helt på forkant med de kommende regler.

Indhold
Du får:
- Baggrunden for ændringerne
- Gennemgang af AB 18 s nye struktur
- Overblik over ændringerne og deres konsekvenser.

Og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Og endda til én der er med til at udforme det nye AB-system.

NB: Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i AB 18 ift. AB 92, så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede AB 18. Det gør du til gengæld på kurset Byggeriets Hverdagsjura

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Undervisere
Projektdirektør, advokat., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri).
Henrik Fausing er Dansk Byggeris repræsentant i AB-udvalget.

Vores kursister siger
* "Vi fik en god gennemgang af de nye og ændrede forhold. Det var konstruktivt og i passende form."
* "Der blev lavet fine paralleller til den virkelige verden i form af konkrete eksempler. Medlevende foredragsholder."
* "Godt tilrettelagt, super underviser samt spændende referencer."
* "Henrik Fausings viden er imponerende, ligesom hans evne til at komme med aktuelle eksempler."
* "Henrik Fausing er meget kompetent omkring emnet, også når det bliver spurgt ind og der bliver gået i dybden."
* "Hr. Fausing havde en tendens til at komme med eksempler på problemstillinger og hvordan de blev løst, samt så kunne han hver gang referere til aktuelle sager, hvilket gjorde det meget nemmere at forstå. Godt arbejde og virkelig højt niveau fra ham."

Henrik Fausing har kørt vores kurser om AB 92/18 i en årrække. Her siger vores kursister:
* "Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser."
* "Tror ikke man kan finde meget mere kompetent underviser".
* "Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgifts-afgørelser var eminent og virkelig godt struktureret"
* "Super med foredragsholderens nærmest uendelige viden om emnet."

Underviser Henrik Fausing er en af de meget få, der har scoret de maksimale 5,0 ud af 5,0 mulige i evaluering fra deltagerne på kurset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Baggrund
Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her..

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Der vil ikke være detaljeret program for dagen.

Vi kommer gennem de vigtigste nyheder - men ønsker at have mulighed for at fordybe os i emner, som deltagerne på dagen ønsker det.

Hovedpunkterne er:

08.30: Registrering - kaffe/te
09.15 - 12.15: Undervisning
12.15 - 13.00: Frokost
13.00 - 16.00: Undervisning

- der bliver naturligvis lagt pauser ind undervejs.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.