ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89
Kategorier: Byggejura

ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89

kr. 2.950,00
(ekskl. moms)
kr. 3.687,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Steen Hellmann
Kursusdato
Kursussted
Status
 
30.09.2019 09:00-12:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Fokus udelukkende på ændringerne i den nye ABR - og hvad de betyder i praksis for dig.

Formål
At give de ledende teknikere, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsvirksomhed øget forståelse af de nye juridiske regler, der anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere - eller en entreprenør og dennes rådgivere.

Kurset giver dig en solid viden om alt det nye i ABR 18 ift. ABR 89.
Hele strukturen er ændret, der er væsentlig ændring af tidligere bestemmelser og tilføjet nye væsentlige bestemmelser i forhold til ABR 89.

Indhold
Du får:
- Baggrunden for ændringerne
- Gennemgang af ABR18's nye struktur
- Overblik over ændringerne og deres konsekvenser

NB! Kurset fokuserer udelukkende på ændringerne i ABR 18 ift. ABR 89 - så du får ikke en omfattende gennemgang af det samlede ABR 18.
Det gør du til gengæld på kurset ABR 18

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Underviser
Partner, advokat Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT.

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren.

Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Rabat 4 for 3
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Baggrund
Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Læs meget mere om dette arbejde og hvilke aftaletekster, der kom ud af det her..

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

ABR
ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.
ABR 18 regulerer således forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

F.R.I og Danske Arks Ydelsesbeskrivelser, forudsætter at der er indgået en aftale efter ABR 18 og supplerer dermed ABR 18. Ydelsesbeskrivelserne definerer entydigt de ydelser som er indeholdt i god rådgivning. De er præcist beskrevet og udmærker sig ved også at definere klientens ydelser i de givne faser.

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.