ABT 93 - for praktikere
Kategorier: Byggejura

ABT 93 - for praktikere

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Formål
Du får en intensiv praksisorienteret gennemgang af ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise), der sikrer, at du er stærkt rustet ifm forhandling og indgåelse af entreprisekontrakt ved totalentrepriser.

Indhold / udbytte
På kurset får du viden om:
- Entreprisekontrakten fra A-Z
- Aftaleindgåelse
- Hvad omfatter en totalentreprisekontrakt
- Aktørernes forpligtelser
- Håndtering af mangler og ekstraarbejder ifm totalentreprise
- Forskelle på AB 92, ABT 93, ABR 89 og køberetslige regler
- Hvornår kan ABT 93 med fordel anvendes
- Risikoafdækning ved etablering af selskabskonstruktion

Efter kurset vil du:
- Kunne identificere og håndtere centrale entrepriseretlige problemstillinger i forbindelse med forhandling og indgåelse af entreprisekontrakt ved totalentrepriser.
- Have overblikket over totalentreprenørens retstilling i forhold til bygherren, når aftalen er indgået på baggrund af ABT 93. Dels på baggrund af bygherrens forhold, dels ved egne fejl.
- Have overblikket over retstillingen, hvis totalentreprenørens andre aftaleparter (rådgivere, underentreprenører og leverandører) er årsag til, at bygherren gør misligholdelsesbeføjelser gældende når disse aftaler er indgået på basis af henholdsvis ABR 89, AB 92 og køberetlige regler.
- Få fokuseret indblik totalentreprenørens muligheder for at forsikringsafdække sin risiko.

Hvem deltager?
Primært til rådgivere, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der deltager i kontraktforhandlinger samt medvirker ved udarbejdelse af kontrakter.

Kurset forudsætter et basalt kendskab til AB 92.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Indlægsholder
Projektdirektør, cand. jur., ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri.

Henrik Fausing underviser også på vores Byggeriets Hverdagsjura, hvor fokus er på AB 92. Her har han præsteret at få de maksimale 5,0 i kursisternes vurdering af hans præstation. De skriver bl.a.:
- "Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser."
- "Tror ikke man kan finde meget mere kompetent underviser".
- "Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgiftsafgørelser var eminent og virkelig godt struktureret"
- "Super med foredragsholderens nærmest uendelige viden om emnet."

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

09.00 - 12.00
ABT 93
- Entreprisekontrakten fra A-Z
- Aftaleindgåelse
- Hvad omfatter en totalentreprisekontrakt
- Aktørernes forpligtelser
- Håndtering af mangler og ekstraarbejder ifm totalentreprise
- Forskelle på AB 92, ABT 93, ABR 89 og køberetslige regler
- Hvornår kan ABT 93 med fordel anvendes
- Risikoafdækning ved etablering af selskabskonstruktion

Pauser indlagt undervejs

12.00 -13.00
Frokost

13.00 - 15.45
ABT 93 - fortsat

Pauser indlagt undervejs

15.45 -16.00
Afslutning

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.