Bæredygtighed i Byggeriet (BiB-uddannelsen)
Kategorier: Bæredygtighed

Bæredygtighed i Byggeriet (BiB-uddannelsen)

Pris: kr. 21.950,00
(ekskl. moms)
Pris: kr. 27.437,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Jørgen Lange, Ekolab aps og e+ a/s
Kursusdato
Kursussted
Status
 
22.08.2016 09:00-16:30
26.09.2016 09:00-16:30
24.10.2016 09:00-16:30
14.11.2016 09:00-16:30
14.12.2016 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Bæredygtighed i Byggeriet (BiB-uddannelsen) er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Bæredygtighed i Byggeriet (BiB)
- fra idé til anvendelse


Tag BiB-uddannelsen og giv dig og din organisation et stærkt kompetenceløft indenfor bæredygtighed. Uddannelsen vil give udbytte med mere eller mindre forudgående erfaring med bæredygtighed i praksis. Du vil f.eks. med fordel kunne kombinere uddannelsen med anden uddannelse indenfor certificeringsordninger. Med et diplom som BiB-konsulent fra Byggecentrum, får du flere værdiskabende færdigheder inden for bæredygtighed i byggeriet.

BiB er en ambitiøs uddannelse bestående af et samlet workshopforløb for rådgivere, bygherrer, developere, producenter, myndigheder og alle andre, der vil have både bred perspektiverende, men også konkret og anvendelig viden om bæredygtigt byggeri.

Uddannelsen byder på indlæg fra stærke aktører indenfor bæredygtigt byggeri og teorien omsættes effektivt til praksis via et involverende mix af cases og eksempler samt træning i værktøjer og opgaver. Og undervisningen anskueliggøres og perspektiveres i øvrigt ved en konkret case 'Det Biologiske Hus' på HUSETs udstillingsområde.

Hvad lærer jeg?
Gennem 5 workshop-dage og en eksamen bliver du ført igennem, hvad du bør vide inden for bæredygtighed i byggeri. Du involveres aktivt gennem et stærkt mix af indlæg, eksampler, cases, opgave-arbejder, tests og eksamen. Efter kursusforløbet vil du være i stand til:
- at forstå processer og perspektiver i bæredygtigt byggeri
- at definere og omsætte bæredygtighedskrav og ønsker til konkrete bæredygtige aktiviteter i byggeriet
- at måle og foretage kompetente prioriteringer af bæredygtige elementer i byggeriet, gennem konkrete værktøjer
- at udarbejde designstrategier og udvælge kommunikations- og samarbejdsprocesser som understøtter bæredygtigt byggeri.
- at håndtere bæredygtighed i en udbudssituation og i et konkurrencebidrag
- at kunne skelne og vælge blandt forskellige mærknings- og certificeringsordninger

Overordnet uddannelsesmål
Uddannelsens mål er at give dig en brugbar og direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og at du også skal kunne navigere overordnet inden for begrebet bæredygtighed i byggeri. Du får overblik og en brugbar og direkte anvendelig viden fra proces og design, til konkrete valg og beregninger. Du vil med uddannelsen kort sagt blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får bevis på din nye forbedrede viden.

Igennem introduktion og arbejde med udvalgte væsentlige elementer, og en anvendelse af den konkrete case Det Biologiske Hus (under opførelse på udstillingsområdet i HUSET i Middelfart), får du et godt overblik over de forskellige virkemidlers betydning, herunder virkemidlernes indbyrdes sammenhænge og relevans for den overordnede bæredygtighed.

Samtidig vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer.

Læringsmål
Du får med uddannelsen:
- En nødvendig perspektivering af bæredygtigheden i byggeri, herunder generelle betragtninger og byggeriets betydning i sammenhæng
- Et samlet overblik over bæredygtighedsbegreber og metoder samt deres anvendelsesmuligheder
- Indsigt i optimerede arbejdsprocesser til design, projektering, opførelse og anvendelse af byggeri samt bortskaffelse
- En dybere og konkret viden om bæredygtige valg til supplement af erhvervede eller påtænkte certificeringsuddannelser for at opnå både bedre byggeri og øget bæredygtighed
- Træning i konkrete metoder og værktøjer til livscyklusvurderinger på miljø og økonomi (LCA og LCC) på byggeri
- Overblik på bæredygtige byggevarer/systemer og deres anvendelse samt begrænsninger

Opbygning
- De første fire workshops afsluttes med en (frivillig) multiple choice-test, hvor du skal have mindst 60% rigtige svar for at bestå workshoppens test
- Den sidste workshop indeholder et opsamlende casearbejde for anvendelse af de forrige workshops indhold og der afsluttes med en gruppeeksamen
- For at komme til eksamen skal man have deltaget på de fire for-udgående workshops og have bestået de tilhørende multiple choice-tests
- Derudover får du adgang til at se videooptagelse af konferencen Fremtidens bæredygtige byggeri - vi skal videre! , der blev holdt d. 20. august 2015.

Se mere om hver workshops under fanen "Kursus program"

Indhold og tid
22.08.2016: Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag
26.09.2016: Workshop 2: LCA - Betydningen og tilgangen til livcyklusanalyser

24.10.2016: Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

14.11.2016: Workshop 4: Mærkningsordninger og producenter
14.12.2016: Workshop 5: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Se fanen "Program" for at se yderligere om indholdet på de respektive workshops.

Bemærk at workshop 3 om LCC kan følges separat - uden at følge hele uddannelsen. Klik på workshop 3 i listen ovenfor for at læse mere.

Målgruppe
- Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
- Myndigheder som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed
- Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører som ønsker at påbegynde efteruddannelse i bæredygtighed - eller supplere certificeringsuddannelsen med en dybere faglig forståelse
- Byggevareleverandører og husproducenter som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet

Uddannelsesleder
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s

Undervisere
Undervisningen vil blive varetaget af engagerede og erfarne nøglepersoner fra både vidensinstitutioner, byggevareproducenter og rådgivere:
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s
Architect Lasse Lind, 3XN
Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet
Specialist, Environment and EHS Linda Høibye, COWI
Seniorkonsulent, projektleder Bæredygtigt Byggeri Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, SBi/AAU
Indehaver, lektor Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design/Statens Byggeforskningsinstitut
Arkitekt og indehaver Frederik Agdrup, EEN TIL EEN Arkitekter
Nordisk Produktansvarlige Heidi Belinda Bugge, Miljømærkning Danmark
Associate professor Heidi Merrild, Arkitektskolen Aarhus
Manager Peter Grønlund, LIVINGlab by DOVISTA
Direktør Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt

Særpris for konferencedeltagere
Hvis du tilmelder dig konferencen "Fremtidens bæredygtighed - vi skal videre!" den 30. august 2016 i HUSET i Middelfart, er din pris kun 19.900 kr. ekskl. moms for hele uddannelsen.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Workshop 1
Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

22. august 2016

Hvor stor betydning har byggeriet for den globale bæredygtighedsudfordring og hvilke fokus har størst betydning for bæredygtigheden? Hvilke procedurer sikrer rette fokus
og hvad er driverne til at rette fokus fastholdes?

- Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB).
- Forstå vejen til bedre udbud- og rådgivningsarbejde i bæredygtigt byggeri med relevante vinkler for både udførende, bygherre og som leverandør.
- Konkrete valg i bæredygtige byggerier og processerne undervejs.
- Designstrategier og værktøjer samt kommunikations- og samarbejdsprocesser som understøtter bæredygtigt byggeri.

Undervisere:
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s
Architect Lasse Lind, 3XN
Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet


Workshop 2
LCA - Betydningen og tilgangen til livcyklusanalyser

26. september 2016

Den centrale og udfordrende del i bæredygtighedsarbejdet er gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdele og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

- Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livcyklusfasernes betydning i en bygning.
- EDPen (miløvaredeklarationen) som datagrundlag i LCA.
- Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA.
- Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCA er og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø.
- Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case.

Undervisere:
Specialist, Environment and EHS Linda Høibye, COWI
Seniorkonsulent, projektleder Bæredygtigt Byggeri Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s


Workshop 3
LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

24. oktober 2016

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg ifm opførelsen af en bygning og får stigende anvendelse både i og udenfor certificeringsordninger. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme? Energistyrelsen har lanceret det totaløkonomiske værktøj, LCCbyg, som ruster dig til at optimere valget mellem forskellige alternative løsninger. Værktøjet er fælles for hele branchen og hjælper dig til at træffe valg der minimerer omkostningerne over bygningens levetid.

- Introduktion til Energistyrelsens indsats omkring bæredygtighed, herunder totaløkonomi (LCC).
- Introduktion til totaløkonomiske principper
- Gennemgang af programmet LCCbyg.
- Øvelser i brug af værktøjet bl.a. om beregningsforudsætninger, energi og renhold.
- Skabe overblik og målrettethed i håndtering af livscyklus ift. økonomi.
- Gennemgang af relevans i forskellige kontekster og muligheder samt anbefalinger

Undervisere
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, SBi/AAU
Indehaver, lektor Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design/Statens Byggeforskningsinstitut
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s


Workshop 4
Mærkningsordninger og producenter

14. november 2016

Har vi i dag tilstrækkelige afprøvede og anerkendte miljørigtige produkter med de rette byggetekniske egenskaber og medvirker de til bygningens bedste totaløkonomi og sundhed?

- Indblik i dagens og fremtidens muligheder indenfor ressourceoptimerede byggevarer herunder relancering af tidligere byggeskik.
- Gennemgang af en række leverandørers sortiment pt. og deres arbejder på fremtidige produkter, herunder kendskab til udenlandske muligheder og strømninger.
- Eksempler på leverandørers arbejde med dokumentation og mærkning af deres produkters miljømæssige egenskaber.

Introduktion til arbejde på case

Undervisere:
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s
Arkitekt og indehaver Frederik Agdrup, EEN TIL EEN Arkitekter
Nordisk Produktansvarlige Heidi Belinda Bugge, Miljømærkning Danmark

Og indlæg fra en række førende producenter indenfor bæredygtige byggevarer:

Manager Peter Grønlund, LIVINGlab by DOVISTA
(Vinduers betydning for bæredygtighed og arbejdet med miljødokumentation)

Direktør Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor
(Eksempler på hvordan stråtaget i udlandet er gjort "hipt" på moderne byggerier)

Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt
(Arbejdet med at imødekomme øget krav til miljødokumentation med EDP, C2C mv)


Workshop 5
Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

14. december 2016

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? metoder, prioriteringer og målsætninger?

Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger.

- Træning i anvendelse af ovenstående viden i en multidiciplinær dag med tværfagligt samarbejde.
- Casearbejde med indledende analyse > udvælgelse af fokusområde > fastlæggelse af arbejdsproces-> lokalisering af værktøjer-> konkrete anbefalinger.
- Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed og koblingen

Workshoppen indeholder fremlæggelse i grupper af dagens arbejde for de øvrige grupper og herefter kommentering fra undervisere og kursister. Der laves fælles opsamling for at få defineret de bedste veje at gå. Der afsluttes med eksamen i form af kursistens dialog med uddannelseslederen og censor. Der gives ikke karakter, men bestået/ikke-bestået.

Underviser/eksaminator/censor:
Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps og e+ a/s

Seniorkonsulent, projektleder Bæredygtigt Byggeri Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut

Associate professor Heidi Merrild, Arkitektskolen Aarhus
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.