Beton i byggeriet I

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Slip kreativiteten løs med in-situ beton

Beton som moderne byggemateriale og dets kreative muligheder.

In-situ beton behøver ikke være gråt og kedeligt. Tænk bare på Frank Gehry og Guggenheim museet i Bilbao. Dette 1-dags kursus lærer dig, hvordan man realiserer betonmaterialets kreative potentiale i praksis.

Efter kurset har du fået en masse ny viden om materialet beton, dets komponenter og sammensætning, men også om de mange spændende muligheder, der er for at anvende in-situ beton mere løssluppent og kreativt, end man normalt ser i byggeriet i Danmark.

Beton er nemlig ikke bare præfabrikerede byggeklodser. Beton er et plastisk konstruktionsmateriale, som både egner sig glimrende til formgivning og design, og som samtidig løser komplekse konstruktionsopgaver.

Hvad lærer jeg?
Du får en kort introduktion til, hvordan man brugte beton i antikken og et bud på hvorfor antik beton holder i mange hundrede år.

Du hører om de kreative muligheder med beton som byggemateriale og du ser eksempler på betonbyggerier, der ikke er kedelige og konforme.

Du ser eksempler på fremtidens betonbyggeri og hvordan man kan printe hele huse i beton.

Du ser eksempler på beton anvendt skulpturelt og som materiale i møbler, boligdesign og brugsting, ud fra en kunsthåndværksmæssig betragtning.

Du lærer, hvad beton er som byggemateriale og hvilke kemiske og fysiske karakteristika, beton har som sine bygningsfysiologiske egenskaber.

Du får en grundig introduktion til mulighederne med in-situ beton som byggemateriale, samt en kort orientering omkring de betonvarer, der er almindelige hyldevarer i de fleste byggemarkeder og som derfor kan anvendes med størst kreativitet, uden teknisk forhåndskendskab.

Indhold
- (Introduktion) Historisk anvendelse og karakteristika
- Grafisk beton
- Printing af huse i beton (Houseprinting)
- Kort intro til beton som "skulptur" og kunsthåndværk
- Hvad er beton?
- Betons materialeegenskaber
- In-situ beton som byggemateriale

Målgruppe
Kurset er for fagfolk, der ønsker at få viden om in-situ betons potentialer, og dens enestående egenskaber som formgivnings- og konstruktionsmateriale. Som kursist, behøver du ikke anden indsigt i betonteknologi, end den indsigt, man får på byggeriets grunduddannelser.

Det kan være en fordel at have en uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, og det kan være en fordel at have brancheerfaring fra ansættelse i en bygherre-, rådgivnings-, eller entreprenørvirksomhed.

Kurset handler ikke om emner inden for bærende konstruktioner (statik), men indeholder udelukkende emner om beton som byggemateriale.

Rabat
Hvis du tilmelder dig begge kurser Beton i byggeriet I den 11/6-18 og Beton i byggeriet II den 12/6-18 er din pris kun 9.000 kr. ekskl. moms for begge kurser, inkl. en god middag og overnatning på eneværelse i HUSET Middelfart.
Skriv i bemærkningsfeltet ved tilmelding om du ønsker middag og overnatning.

Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding
Tidligere Lektor ved AAU Eigil V. Sørensen

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 09.35
Velkomst og introduktion til kurset

Kl. 09.35 - 10.15
Historik:
- Antik beton og antikkens cement (pozzolana/puzzolan)
- Hvorfor betragtede man beton som en kunstig sandsten?
- Hvorfor gik der ca. 2 tusinde år, hvor beton var glemt?
- Beton i nyere tid og i nutiden:
- Genopdagelsen af cement, beton og armering
- Beton mellem krigene og i 60´erne / 70´erne
- Udviklingen af skadesteorierne i 80´erne
- Grøn beton / Energiminimeret Beton

Kort Plenum:
Kan vi lære af den historiske anvendelse af beton?

Kl. 10.15 - 10.50
Grafisk beton / Kreativ beton:
- Overfladetekstur
- Hvordan kan man få en grafisk overflade i betonen
- Gennemsigtig beton (BrightWall)
- Hvilke muligheder er der og hvordan anvendes de

Kort Plenum:
Kan man forvente at grafisk beton bliver integreret kunstnerisk udsmykning?

Kl. 10.50 - 11.00
Pause Kaffe / The

11.00 - 11.30
Printing af huse i beton (Houseprinting):
- Kan man printe et hus i beton?
- Hvad er teknologien?
- Hvor langt er man i udlandet
- Hvor langt er vi i DK

Kort Plenum:
Er det en god ide at anvende houseprinting i DK?

Kl. 11.30 - 12.00
Kort intro til beton som skulptur og kunsthåndværk:
- Beton er et plastisk materiale, der kan anvendes særdeles kreativt
- Kunsthåndværkernes anvendelse af beton til brugsting er stigende (eksempler)
- Eksempler på beton som kunsthåndværk / industriprodukt

Kort Plenum:
Er brugsgenstande i beton interessante i forhold til mere traditionelle brugsgenstande?

Kl. 12.00 - 12.40
Frokost

Kl. 12.40 - 13.35
Hvad er beton?
- Delmaterialer
- Sammensætning
- Cement og cementpasta
- Cementfremstilling
- Hydratisering (hærdning)
- Strukturdannelse
- Mikrostrukturens bestanddele og sammensætning
- Mineralske tilsætninger (puzzolaner)
- Tilslagsmaterialer
- Sand
- Sten
- Frisk beton
- Flydeegenskaber, komprimerbarhed
- Stabilitet
- Kemiske tilsætningsstoffer
- Transport og udstøbning
- Selvkompakterende beton (SCC)
- Efterbehandling

Kort Plenum:
Bruger vi beton rigtigt?
Kunne vi ændre på brugen af beton ved at kende mere til beton?

Kl. 13.35 - 14.05
Hærdnet betons egenskaber:
- Hærdning udvikling af betonens egenskaber
- Temperaturens indflydelse modenhedsbegrebet
- Trykstyrke
- Trækstyrke
- Elasticitet
- Svind (og svindrevner)
- Termisk betinget revnedannelse (termorevner)
- Andre typer af revner

Kl. 14.05 - 14.15
Pause med kage

Kl. 14.15 - 14.50
Hærdnet betons egenskaber (fortsat):
- Holdbarhed
- 4 nedbrydniningsmekanismer i Danmark:
- Armeringskorrosion
- Carbomnatisering
- Chloridindtrængning
- Rustdannelse
- Frostangreb
- Alkalikiselreaktioner
- Kemisk angreb
- Sulfatangreb
- Syreangreb
- Nitratangreb
- Organisk nedbrydning
- Hovedparametrene for nedbrydningen
- Imødegåelse af nedbrydning (rigtig udført beton)
- Miljøklasser

Kort Plenum:
Hvorfor er vandcementtal, cementtype og tilslagsmaterialet vigtigt?

Kl. 14.50 - 15.25
Hærdnet betons egenskaber Nedbrydningen!
- Eksempler på nedbrydning af beton / jernbeton (fotos)
- Forskellige skadesbilleder, hentet fra ældre og nyere skader
- Imødegåelse af nedbrydning i f. m. udførelsen
- Konstruktiv beskyttelse
- Overfladebehandling
- Hvilke nedbrydninger kan man forhindre ved overfladebehandling af nyt beton?

Kort Plenum:
Kan man i højere grad anvende konstruktiv beskyttelse af beton?

Kl. 15.25 - 16.25
Beton som byggemateriale - herunder insitu beton som byggemateriale:
- Uarmeret beton og dennes anvendelsesmuligheder
- Uarmerede betonvarer (tagsten, fliser, belægningssten, rør, brøndgods m.m.)
- Porebeton / Exlerbeton / Let konstruktionsbeton
- Armeret beton og dennes anvendelsesmuligheder
Stål (traditionel jernbeton) / Spændbeton
- Fiber (fiberarmeret beton / især stålfibre)
- Kulkomposit (kulfiberarmeret beton)
- Støbte armerede belægninger og gulve (herunder selv-kompakterende beton(SCC) og selvudtørrende beton
- Højkvalitets- / Højstyrkebeton (herunder Densit o.l.
- CRC: Compact Reinforced Composite (fx HiCon)

Kort Plenum:
Kan nye armeringsmetoder, initiere nye former og konstruktioner?

Kl. 16.25 - 16.30
Generelle spørgsmål og opsummering

Kl. 16.30
Tak for i dag og på gensyn hos Molio - Byggeriets Videncenter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.