Brand
Kategorier: Bygningsfysik

Brand

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Jakob Lion Meyer
Kursusdato
Kursussted
Status
 
16.09.2019 08:00-21:00
17.09.2019 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brand er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnede kursusmål
Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger.
2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt.
3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand.
4. Redegøre for fagområdets terminologi.
5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring.
6. Beskrive principper for brand- og røgspredning.
7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand.
8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag.
9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi
10. Udføre en simpel evakueringsberegning
11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner.
12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

Kursusindhold
Kurset berører følgende emner:
1. Gældende lovgivning for bygninger i tilfælde af brand
2. Brandkravene i Bygningsreglementet
3. Gældende vejledninger og anvisninger
4. Introduktion til brandteknisk prøvning og klassifikation
5. Brandbelastning og brandeffekt
6. Flammer og røgfaner
7. Røgfyldning
8. Evakueringsstrategier
9. Aktiv og passiv brandsikring
10. Evakueringsanalyse - håndberegning
11. Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
12. Materialegenskaber ved brand for træ, stål og beton
13. Konstruktioners respons som følge af brandpåvirkning

Vores kursister siger:
"Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."
"De visuelle effekter (især videoerne) var virkelig en øjenåbner for, hvor vigtigt brandforhold er."
"SUPER kursus, meget spændende."
"Kurset gav en god helhedsforståelse for brand i bygninger."

Undervisere
Specialist Jakob Lion Meyer, COWI
Brandingeniør Jesper Scott Johnsen, COWI

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres.
Dag 1

Kl. 08:30 Registrering og morgenmad

Kl. 09:00 Velkommen

Kl. 09:30 Introduktion til brand og branddynamik
- Hvad er en brand
- Hvilke faktorer har betydning for en brands udvikling og hvor stor bliver en brand?
- Hvordan spredes en brand?

Kl. 11.30 Brandlovginving
- Beredskabsloven
- Byggeloven
- Øvrig lovgivning (f.eks. Fyrværkeriloven og arbejdsmiljøloven)

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Bygningsreglementets brandkrav
- Anv.kat./Risikoklasse/Brandklasse
- Hvordan kan brandkrav dokumenteres
- Brug af vejledninger - Hvordan og hvornår?
- Komparativ analyse
- Brandteknisk dimensionering
m.v.

Kl. 15:15 Pause

Kl. 15.30 Bygningsreglementets brandkrav
- Flugtvejs- og redningsforhold
- Konstruktive forhold
- Brandtekniske installationer
- Brand- og røgspredning
- Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Eksempler på hvordan krav kan eftervises ved anvendelse af vejledninger (Eksempelsamlingen)

Kl. 18:00 Middag

Kl. 19.30 - 22.00 Workshop (Besøg på KulturØen)

Der serveres drikkevarer og snacks efter workshoppen.

Dag 2

Kl. 08:30 Evakuering
- Introduktion til evakuering i tilfælde af brand
- Evakueringsstrategier
- Evakueringsparametre
- Introduktion til håndberegninger
- Anvendelse af håndberegninger på konkrete eksempler
- Illustration af avancerede evakueringsberegninger

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Konstruktionsbrandteknik
- Brandpåvirkning
- Hvordan opfører de forskellige materialer sig under brand? (beton, stål og træ)
- Principper for dokumentation af brandmodstandsevne
- Praktiske eksempler

Kl. 14:30 Opsamling og spørgetime

Kl. 15:15 Pause

Kl. 15:30 Prøve (obligatorisk for dem som tager hele bygningsfysikuddannelsen)

Kl. 16:30 Kurset slutter

Undervisere:
Kursusleder Jakob Lion Meyer, COWI
Jesper Lind Arpe, COWI

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

På kurset udleveres bogen "Brannteknisk rømningsanalyse" af Bjarne Christian Hagen. Du får desuden adgang til e-bogen "Brandfysik og brandteknisk design af bygninger" af Lars Schiøtt Sørensen.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.