Branddagene 2018

kr. 6.500,00
(ekskl. moms)
kr. 8.125,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Anders Bach Vestergaard
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.09.2018 09:00-17:00
18.09.2018 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Branddagene 2018 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kom til årets Branddage 2018

DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles 'Branddag' for byggeriets aktører.
Vi har i år valgt at udvide konferencen, så den løber over to dage - den 17.-18. september i HUSET Middelfart og den 19.-20. september hos DBI i Hvidovre. For tilmelding i Hvidovre benyttes dette link

Indhold
Nedenfor ses nogle af de emner, vi sætter fokus på på Branddagene 2018:

Dag 1: Det store overblik efter implementeringen af BR18
- Status på certificering af brandrådgivere
- Sammenhæng mellem bygningsklasser, brandklasser og anvendelseskategorier
- Vejledning og præaccepterede løsninger (Bygningsreglementet)
- Indsatstaktisk vejledning i traditionelt byggeri

Dag 2: Implementering af vejledningerne i byggeriet
- Nye krav til beklædninger og regnskærme
- Design af flugtvejstrapper: sikkerhedstrapper, flugtvejstrapper, luftslusetrapper og krav til indretning af forrum
- Nye muligheder for indskudte etager i traditionelt byggeri, design og anvendelse
- Redningsberedskabets indflydelse på bygningens design, design af stigrør afhængigt af bygningshøjde, placering af ABA-tavler m.m.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Pris
Konferencen koster kr, 6.500,-. Kontakt HUSET Middelfart, hvis du ønsker netværksmiddag og overnatning, som fås til en særpris på kr. 795,- (ekskl. moms). Prisen gælder kun for middag og overnatning i HUSET Middelfart (først-til-mølle-princip). Ring på telefon 7012 3900 for bestilling.

Vores tidligere deltagere siger
"Det er kompetente folk som ved hvad de snakker om."
"Relevante emner, og gode undervisere"
"God information og super oplæg af Ib Bertelsen"
"Dygtige foredragsholdere. Gode emner."
"Relevante emner. Der var tid til netværk med kollegaer og samarbejdspartnere"
"Det er gode emner, som er spændende. Det er muligt at stille spørgsmål, således at der kan være en debat. Kompetente foredragsholdere."
"Godt at få gennemgået nye krav og bestemmelser, som blev formidlet godt".
"Foredragsholderne måde og formidlede regler og deres erfaringer omkring emnerne."
"At det var et blandet forum og relevante emner"
"Rene Ruusunens indlæg om Brandvæsnets særlige udfordringer. Det viser hvor vigtigt det er at ind tænke beredskabets muligheder ved projektering."

Undervisere
Projektleder og specialist og kursusleder Anders Bach Vestergaard, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Brandteknisk rådgiver Rolf Knudsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Brandteknisk rådgiver Lars Roed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
m.fl.

Baggrund
"Branddagen" har været en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Konferencen udspringer af et styrket samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio.
Læs pressemeddelelse her

God brandsikring er ikke kun kendskab til hvilke funktionskrav der er gældende, f.eks. hvilke funktionskrav der stilles til det bærende og stabiliserende hovedsystem for et højt hus. God brandsikring er også at forstå hvilke bygningsdele og konstruktionsopbygninger der rent faktisk indgår i dette system. Først da ved man om bygningen imødekommer de stillede brandkrav.

God brandsikring er også at undersøge og lære om hvilken indflydelse nye brandmæssige tiltag har på de bygningsdele der brandsikres. Eksempelvis brandsikring af stråtage: Tækkebranchen har med de nye brandregler fået en mulighed for at øge deres markedsområde, da afstandskravet kan nedsættes hvis stråtaget brandsikres. Men det er nødvendigt at klarlægge hvilken indflydelse brandsikringen har på stråtaget, således at eventulle fugtskader og nedsættelse af levetiden kan undgås.

God brandsikring skal sikre at personer i en bygning ikke kommer til skade i tilfælde af brand. Dét krav der gælder både for de personer der er i bygningen, og for de redningsfolk der skal redde bevægelseshæmmede ud og efterfølgende skal slukke branden. Derfor forudsætter god brandsikring at der er overensstemmelse med de byggetekniske forhold, hvordan bygningen anvendes og hvor gode redningsberedskabets indsatsmuligheder er.

Molio of DBI forbeholder sig ret til ændringer.
Foreløbigt program

Dag 1: Det store overblik efter implementeringen af BR18

Velkomst

v/ Anders Bach Vestergaard

Status på BR18 - hvor langt er vi?
- Overblik og gennemgang af bygningsreglementets kapitler om brandforhold.
- Indplacering i risikoklasser og brandklasser
- Ansøgning om byggetilladelse efter 1.7.2018 hvilke metoder findes og hvilken dokumentation skal tilvejebringes ved teknisk byggesagsbehandling?
- Metoder for dokumentation af brandsikkerhed
- Hvad mangler der svar på?

v/ undervisere fra DBI Rådgivning

Status på certificering af brandrådgivere - hvor langt er vi?
- Hvordan bliver man certificeret brandrådgiver?
- Rollen som certificeret brandrådgiver og dennes virke.

v/ undervisere fraDBI Rådgivning og DBI Certifikation

Bygningsmyndighedens rolle ved ansøgning om byggetilladelse
- Hvordan udføres byggesagsbehandling af brandforhold efter 1.7.2018?
- Mulighed for forhåndsdialog samt fokus ved anvendelse af certificeret brandrådgiver.

v/ eksterne undervisere

Beredskabernes rolle ved ansøgning om byggetilladelse
- Hvad er fokus ved fremtidige byggesager?

v/ Rasmus Storgaard Petersen, Beredskabschef, Beredskab Øst (indlæg i Hvidovre) / Jacob Christensen, Forebyggelseschef, Brand og Redning Sønderjylland (indlæg i Middelfart)

Dag 2: Implementering af bygningsreglement i byggeriet

Brandspredning på og i ydervægge og tage
- BR18 stiller krav til at der skal sikres mod brandspredning på og i tage og ydervægge. Hvad betyder det for hvordan byggeri skal brandsikres i fremtiden?
- Brandspredning i ventilerede hulrum
- Hvor skal der være fokus?
- Udvikling af europæisk facadestandard

v/ undervisere fra DBI Rådgivning og Tom Eiken Abildgaard, COO - Technical Manager, Scandi Supply a/s

Brandteknisk design af høje bygninger
- Hvilken brandstrategi bør anvendes og hvor er udfordringerne?

v/ Jens Husbjerg, Projektchef Brand, MOE a/s

Informationsindsats vedr. brandhæmmende træprodukter
- Viden om anvendelse og begrænsninger.
- Europæisk klassifikation af byggevarer

v/ Peder Fynholm, Sektionsleder, Træ og Biomaterialer, Teknologisk Institut

Brandteknisk design af tryksatte trapperum
- Hvilken brandstrategi bør anvendes og hvor er udfordringerne?

v/ ekstern undervisere

Molio og DBI forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.