Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen
Kategorier: Bygningsfysik, Byggejura

Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

kr. 2.750,00
(ekskl. moms)
kr. 3.437,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Kim Sommerlund-Thorsen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
06.05.2019 13:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Indhold
Der er mange ændringer ift. brandforhold i BR18 og den nye certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Temadagen giver en fokuseret gennemgang af alt nyt heri relateret til brand.

Udbytte
Du får solidt og praksisorienteret indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og den nye Certificeringsordning. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Du kommer dermed helt på forkant med de nye regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.

Målgruppe
Alle professionelle parter i byggeriet med arbejdsområde eller interesse for brandforhold. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, bygge- og brandrådgivere, entreprenører, leverandører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Kursusindhold
Du får grundig og praksisorienteret gennemgang af følgende temaer:
- Den nye struktur og opbygning i bygningsreglement 2018
- Den administrative byggesagsbehandling og processen hermed - hvem gør hvad?
- De nye risiko- og brandklasser
- Certificeret brandrådgiver og certificeringsordningen herunder
Formål, principper, niveauer, akkreditering, kontrol mv.
- Byggesagsbehandling i overgangsordningen
- Det nye brandkapitel, herunder den nye struktur og ændringer i forhold de nuværende funktionskrav
- Overførsel af driftsmæssige forskrifter fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen
- Krav til den tekniske dokumentation, som erstatter den tekniske byggesagsbehandling, og den certificerede brandrådgivers funktion i byggesagsforløbet
- Hvad skal de forskellige aktører være opmærksomme på ift. ansvar, opgavefordeling og honorarer etc.
- Hvordan forløber en certificeringsproces?

NB: Temadagen fokuserer udelukkende på regler og krav i BR18 og certificeringsordningen relateret til brandforhold.
Hvis du vil til bunds i ændringerne i BR18 mere generelt, så kan du deltage på kurset BR18 - alt det nye og lidt om certificeringsordning, hvor du på et generelt overbliksniveau får styr på ændringerne i BR18 ift. BR15 og en intro til certificeringsordningen.


Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger:
"Det var rigtig fint disponeret. Kunne godt lide at der var en rød tråd som fulgte det fremtidige bygningsreglement. Den afsatte tid var meget passende."
"Jeg fik et godt kendskab og overblik over de ændringer som sker ift. brandkrav og hvad det betyder fremadrettet. Dejligt med skemaer, hvor de forskellige krav er kategoriseret, det giver et godt overblik,"
Foredragsholderen "...var inde i emnet, velforberedt, tydelig tale, havde styr på tiden, og var positiv over for spørgsmålene og havde overblik over snakken igennem kurset."

Underviser
Senior Specialist - Brandteknisk rådgiver Kim Sommerlund-Thorsen, Rambøll


Baggrund
Med det nye BR18 er der sket en strukturel ændring ift. BR15. Kapitelinddelingen afløses af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i med paragrafhenvisninger, og hvor al vejledningstekst er udgået.
Til BR18 vil der blive udarbejdet en lang række vejledninger. De forventes at komme i begyndelsen af 2019 - og beskriver bl.a. standardløsninger, der overholder reglerne, og har til formål at tydeliggøre, hvad hensynet bag kravteksten er i vejledningsform.

Bekendtgørelsen om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at kunne rykke den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse og at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

Tidsplan
BR18 og certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018. Der vil være en overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser i BR15.

Samtidig vil det fra den 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 12.30
Registrering - og sandwich/vand

Kl. 13.00-17.00 (med indlagt pause)
- Bygningsreglementet 2018, baggrund, ny opbygning og struktur samt overgangsordning
- Nye Risiko- og brandklasser
- Certificeret brandrådgivers rolle
- Administrativ byggesagsbehandling
- Brandkrav i bygningsreglementet 2018
- Teknisk dokumentation af brandforhold
- Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Kl. 17.00
Temadagen slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.