Brandsager - praktisk og juridisk håndtering

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Simon Heising
Kursusdato
Kursussted
Status
 
21.06.2019 09:00-16:00
JUC Kursus ApS
Vesterbrogade 4A
København V
 
 
 
Brandsager - praktisk og juridisk håndtering er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- Den juridiske baggrund for håndtering af brandsager inspireret af en række konkrete skadesager

Kurset udbydes i samarbejde med JUC.

Praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager - sparer dig for tab og besvær!

Der er rigtigt mange brande om året i Danmark. Brande medfører ofte store økonomiske tab og har en stor konsekvens for de involverede bå-de dem, der uforvarende er grund til, at der opstår brand, og dem, der mister hus eller ejendele på grund af branden.

Formål / udbytte
Formålet med kurset er at gennemgå alle de juridiske aspekter af brandsager.
Vi ser på brandforsikring, ansvarsforsikring, opgørelser af tab og ansvar - og fokuserer på, hvordan du bedst og skarpest navigerer mellem det hele.

Indhold
Vi gennemgår:
- Regler om brandforsikring af ejendomme
- Panthaverbeskyttelse
- Den typiske brandforsikring
- Typiske brandskader
- Opgørelse af brandskader
- Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
- Opgørelse af driftstab
- Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
- Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
- Hvad med forurening som følge af brand?
- Hvad med følgeskader af slukning?
- Regres ved brandskader
- Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
- Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
- Ansvarsforsikringsselskabets rolle
- Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
- Medsikring under brandpolicen, jf. AB92 §8
- Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

Du får stoffet leveret i et levende mix mellem teori, cases og afgørelser.

Målgruppe
Alle med interesse for brandskader. Kurset retter sig mod entreprenører, forsikringsfolk og jurister.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for se-nere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kurset svarer til 7 lektioner af 45 minutters varighed.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater
Advokatfuldmægtig Kristian Munk Hattens, Nexus Advokater
Skadeingeniør & projektleder i Large Claims Jørgen Lundblad, Codan Forsikring A/S

Baggrund
Der er i Danmark gennemsnitligt ca. 5.400 brande om året. En mindre del af disse brande er såkaldte dødsbrande, der medfører tab af menneskeliv.
Dette er dog kun de registrerede brande, og der er formentlig et meget højere antal brande hvert år, der dog når at blive slukket inden, der er behov for brandslukningsassistance.
Disse brande medfører store økonomiske tab og har en stor konsekvens for de involverede - både dem, der uforvarende er grund til, at der opstår brand, og dem, der mister hus eller ejendele på grund af branden.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30
Registrering - og morgenmad


Kl. 09.00
Velkomst og introduktion til dagen

- Deltagere og dagens program

Kl. 09.15
Juridisk håndtering af brandsager


Fokus på særlige opmærksomhedspunkter ifm.:

- Regler om brandforsikring af ejendomme
- Panthaverbeskyttelse
- Den typiske brandforsikring
- Typiske brandskader
- Opgørelse af brandskader
- Brand i private ejendomme ktr erhvervsejendomme
- Opgørelse af driftstab
- Hvilke forhold er dækket af forsikringen?
- Hvad er faldgruberne ved brandforsikring?
- Hvad med forurening som følge af brand?
- Hvad med følgeskader af slukning?
- Regres ved brandskader
- Ansvar for tagdækkere og varmt arbejde
- Hvilke regler regulerer varmt arbejde?
- Ansvarsforsikringsselskabets rolle
- Relevante kontraktovervejelser for entreprenørerne
- Medsikring under brandpolicen, jf. AB92 §8
- Retspraksis vedrørende ansvar for brandskader

(Pauser undervejs)

Kl. 12.00
Frokost


Kl. 13.00
Juridisk håndtering af brandsager - fortsat


(Pauser undervejs)

Kl. 15.45
Opsamling og diskussion


Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for i dag


Molio og JUC forbeholder sig ret til ændringer
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.