Byboligens Plusrum: Altaner

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Formål
På dette kursus, får du indblik i hvordan du bedst gennemfører dit næste altanprojekt.
Interessen for at tilføje attraktive uderum til boligen er steget nærmest eksplosivt de senere år, ligesom behovet for altanrenoveringer/udskiftninger er stigende. Det forventes, at der fortsat vil være et stort behov for opsætning af altaner, og der er derfor en stor efterspørgsel inden for dette område.

En forudsætning for at få tilladelse fra myndigheden er, at projektet overholder de gældende regler. Har man tingene på plads fra starten, bliver myndighedsbehandlingen både hurtigere og smidigere.

Den korrekte udformning og fastgørelse af altanen sikrer desuden et holdbart og sikkert produkt, hvor skader undgås. En god altan, der er udført og opsat korrekt, giver tilfredse brugere.

Indhold
På dette kursus får du en grundig gennemgang af myndighedskravene til udførelse af altaner. Du får desuden kendskab til de forskellige fastgørelsesprincipper, der findes for altaner, samt lærer at dimensionere dem på en hensigtsmæssig og holdbar måde. Vi ser også på, hvordan altaner kan designes som en bæredygtig del af bygningen, bl.a. som elproducerende. På kurset formidler de førende eksperter på området den viden, der skal til, for at der kan laves gode altanprojekter, så du kan give byboligen og boligejerne deres eftertragtede Plusrum.

Kursets hovedpunkter er
Bygningstyper
- 3-4 arketyper for bygninger og altaner
- Altanens æstiske samspil med bygningens udtryk

Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR18
- Udseende/æstetiske retningslinier
- Lysindfald og skyggevirkning
- Adgangskrav
- Brandkrav

Finansiering af altanprojektet
- Andelsforeningen
- Ejerforeningen

Altansagen fra A-Z (rådgiver)
- Altantyper
- Statiske principper
- Konstruktion og fastgørelse
- Udbud og entrepriseformer

Altansagen fra A-Z (entreprenør)
- Byggeplads og logistik
- Vedligeholdelse og tilsyn
- Gode eksempler

Udbytte
På kurset får du

- Projektets processer fra start til slut
- Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer
- Udseende og æstetiske retningslinier
- Værktøjer til valg af type, størrelse og udseende
- Statik og bygningskonstruktion for altaner
- Brandsikring og eksempler på løsninger
- Viden om finansieringsmodeller

Efter kurset har du lært at
- Træffe velovervejede, funktionelle og smukke løsninger
- Navigere indenfor lovgivningens rammer
- Skabe værdifulde uderum for beboere
- Forudse og komme omkring typiske snublesten
- Få overblik over processen
- Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.

Undervisningsform
Undervisningen består af teoretiske og faglige indlæg, kombineret med gode eksempler fra praksis, samt diskussion og debat mellem deltagerne.

Målgruppe
Kurset er for dig, som er involveret i store og små projekter, nyetablering eller renoveringsopgaver i den gamle boligmasse, og som vil have god viden gennem undervisning med erfaring, men lige så meget gennem god dialog og udveksling.

Kurset er målrettet bygherrerådgivere, rådgivende arkitekter og ingeniører, håndværkere, boligforeninger, driftsansvarlige i ejendomme, materialeleverandører, byggesagsbehandlere samt alle andre, der ønsker indsigt i hvordan man laver gode altanløsninger.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Adjunkt, bygningsingeniør Gert Kronkvist, Københavns Erhvervsakademi
m.fl.

Baggrund
Når man arbejder med altanprojekter, er der mange hensyn, der skal tages. Brugernes ønsker skal tilgodeses samtidig med, at altanen skal udføres i henhold til de gældende myndighedskrav, både de æstetiske og sikkerhedsmæssige. Disse hensyn trækker ofte i hver deres retning, og det kan derfor være en balancekunst at projektere en altan, som opfylder alle ønsker og krav.

Opsætning af altaner ændrer bygningens facadeudtryk, og der vil derfor blive stillet krav fra myndighedernes side til altanernes placering og udseende. Der er desuden i lovgivningen krav til bl.a. altanernes brandmodstandsevne og bæreevne. Inden projekteringen af altaner påbegyndes, er det nødvendigt at kende til de krav, der vil blive stillet. Hermed kan projektet udføres korrekt fra starten.

Ved projekteringen af altanerne og deres fastgørelser, er det vigtigt at have fokus på den eksisterende bygnings egenskaber. Er fastgørelsen ikke dimensioneret korrekt, kan altanen i værste fald styrte ned.

Altaner kan udføres både med og uden bærende søjler. Ophænges altanen direkte på bygningen uden søjler, stiller dette særlige krav til altanens fastgørelse og til bygningens bæreevne.


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.