Byggeteknik for arkitekter

kr. 21.500,00
(ekskl. moms)
kr. 26.875,00
(inkl. moms)
Kursusdato
Kursussted
Status
 
09.04.2019 09:00-17:00
10.04.2019 09:00-16:00
13.05.2019 09:00-17:00
14.05.2019 09:00-16:00
11.06.2019 09:00-17:00
12.06.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Byggeteknik for arkitekter er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- Få de arkitektoniske virkemidler på plads

Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.


Uddannelsen henvender sig til arkitekter, som ønsker et indblik i, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Sammen med andre arkitekter nørder vi byggeteknik med henblik på en større forståelse af teknikken som inspirationskilde til en gennemarbejdet arkitektur.

Tematisk bevæger uddannelsen sig fra den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, over de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og videre til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der på alle moduler udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Under overskriften Bygningen baglæns gennemgås projekter af arkitekterne bag og vi regner baglæns på, hvorfor projektet ser ud, som det gør.

- Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav?
- Hvordan vises vandet væk?
- Hvordan holdes kulden ude?
- Hvordan sikres mod brand?
- Hvordan skiftes de enorme luftmængder? - og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Udbytte
Deltagerne får struktureret byggetekniske begreber og styrket de byggetekniske kompetencer til et niveau, der sætter i stand til at træffe kvalitative valg på vegne af det arkitektoniske udtryk. Det øgede indblik i byggetekniske forhold skal inspirere til udstryksfulde og robuste arkitektoniske mål og løsninger.

På kurset diskuteres byggetekniske dispositioner ud fra en arkitektonisk tilgang med henblik dels på de udviklingsmæssige; og dels på på at kunne kommunikere, samarbejde og forhandle om det tekniske projekt med ingeniører, bygningskonstruktører, håndværkere, materialeleverandører og andre involverede.

Opbygning
Uddannelsen er bygget op over 3 temamoduler à hver to dage. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne og øvelser, der relaterer direkte til undervisningen.

MODUL 1
Helhed og disponering

Disponering ift. brand, bæredygtighed, tilgængelighed
Statiske principper
Typiske bærende systemer og valg af byggesystem
Modulprojektering
Føringsveje og tekniske installationer
Case: Kvæsthusmolen præsenteret af Lundgaard+Tranberg

MODUL 2
Bygningsdele og materialer

Bygningsdele og klimaskærm
Funktionskrav og myndighedskrav
Vurdering og argumentation for valg
Kvalitet og holdbarhed
Materialeegenskaber - bæring, isolering og beskyttelse
Case: Lisbjerg boligbebyggelse præsenteret af Vandkunsten

MODUL 3
Konstruktioner og knudepunkter

Tunge/lette konstruktioner
Ventilerede/uventilerede konstruktioner
Opbygning og udformning af konstruktioner og knudepunkter
Byggetekniske problemstillinger i klimaskærmen
Fra projektforslag over forprojekt til hovedprojekt.
Case: Sundbyøster Skole præsenteret af Mangor og Nagel

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til arkitekter, der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning.

Kursusledere
Modul 1:
Sidsel Blegvad - arkitekt MAA, Blegvad Arkitekter

Modul 2:
Mette Rydahl Anker - arkitekt MAA, adjunkt Københavns Erhvervsakademi
Anne Helene Hornhaver, arkitekt MAA, lektor, Københavns Erhvervsakademi

Modul 3:
Magnus Sølvhøj Kuhn - adjunkt, Københavns Erhvervsakademi

Hertil kommer oplæg fra en række specialister.
Bemærk at uddannelsen afholdes i København i efteråret 2018 og i Middelfart i foråret 2019.

Tid og sted
Modul 1: 9.-10 april 2019 i HUSET Middelfart
Modul 2: 13-14 maj 2019 i HUSET Middelfart
Modul 3: 11.-12. juni 2019 i HUSET Middelfart

Uddannelsen udbydes også hos Akademisk Arkitektforening i København i efteråret 2018.

Modul 1: 2. og 3. oktober 2018 - UDSOLGT
Modul 2: 5. og 6. november 2018 - UDSOLGT
Modul 3: 5. og 6. december 2018 - UDSOLGT

Læs mere her

Varighed
6 dage

Pris
18.000 kr. for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
21.500 kr. for ikke-medlemmer af Akademisk Arkitektforening.
Kontakt HUSET Middelfart, hvis du ønsker middag og overnatning, som fås til en særpris på kr. 795,- . Prisen gælder kun for middag og overnatning i HUSET Middelfart (først-til-mølle-princip). Ring på telefon 7012 3900 for bestilling.

Alle priser er ekskl. moms

Læs mere
Du kan læse meget mere om uddannelsen her

Arkitektforeningen, Molio - Byggeriets Videnscenter og Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Ret til ændringer forbeholdes.
FORELØBIGT PROGRAM

Modul 1 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Introduktion til kursets opbygning og kursisterne

Kl. 09.30 - 12.00
Overordnet disponering
- Projekteringens faser
- Placering og orientering
- Disponering af bærende system og tekniske installationer

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Case præsenteret af Lundgård og Tranberg

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 16.45
Konstruktive forhold
- Kræfter og statiske principper

Kl. 16.45 - 17.00
Opsamling på dagens program og afrunding

Modul 1 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Konstruktionsprojektering
- Typiske bærende systemer
- Valg af byggesystem

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Tekniske installationer
- Pladsbehov
- Disponering af føringsveje

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Projekteringsplanlægning
- Projektering i byggeriets tidlige faser, opsamling

Kl. 15.45 - 16.00
Evaluering af Modul 1 og afrunding


Modul 2 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Bygningsdele
- Begrebet bygningsdele - bygningens vigtigste bygningsdele
- Kravstillelse. Hvilke typer af krav stilles til de enkelte bygningsdele?

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Case præsenteret af Vandkunsten

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 16.45
Funktionskrav og myndighedskrav
- Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele
- Myndighedskrav til bygningens konstruktioner

Kl. 16.45 - 17.00
Opsamling på dagens program og afrunding


Modul 2 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Materialer
- Materialers fysiske egenskaber
- Materialers øvrige vigtige egenskaber; bæredygtighed/vedligehold/holdbarhed/økonomi/patinering etc.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Valg af materialer
- Krav til konstruktionens forskellige lag
- Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Valg af materialer, fortsat
- Opsamling på valg af materialer

Kl. 15.45 - 16.00
Evaluering af Modul 2 og afrunding


Modul 3 - dag 1

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Typiske normalkonstruktioner
- Historisk
- Gennemgang af typiske normalkonstruktioner for de vigtigste bygningsdele

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Bygningen baglæns:
Case præsenteret af Mangor & Nagel

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 16.45
Knudepunkter
- Krav til væsentlige knudepunkter
- Øvelse

Kl. 16.45 - 17.00
Opsamling på dagens program og afrunding


Modul 3 - dag 2

Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 12.00
Opbygning og valg af normalkonstruktioner
- Sammensætning af materialer - hvor meget fylder det
- Vigtige parametre for udvælgelse

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Opbygning af knudepunkter
- Eksempler på løsning af væsentlige knudepunkter
- Øvelse

Kl. 14.30 - 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 - 15.45
Opbygning af knudepunkter, fortsat
- Opsamling på knudepunkter

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling på kurset og afrunding
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.