Commissioning og performancetest

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Simon Skaarup
Kursusdato
Kursussted
Status
 
20.05.2019 09:30-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Commissioning og performancetest er tilføjet til din indkøbskurv.
 
02.10.2019 09:30-17:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Commissioning og performancetest er tilføjet til din indkøbskurv.
 
25.11.2019 09:30-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Commissioning og performancetest er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- den sikre vej til velfungerende byggeri

Hvad lærer jeg?
Lær at bygge rigtigt første gang, med Molios kursus om commissioning og performancetest. På dette kursus opnår du en grundig forståelse for anvendelse og værdien af commissioning (Cx) og performancetest.

Du lærer at spotte potentielle faldgruber, og bliver i stand til at sikre, at dine commissioningprocesser giver effektiv værdiskabelse. Du lærer desuden:

- At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest
- Gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning.
- Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest).

Du ser praktiske eksempler fra gennemførte byggeprojekter og får best-practice råd og værktøjer til at komme i gang med commissioning og performancetest.

Indhold
Commissioning og performancetest er allerede lovkrav i flere lande, bl.a. USA, og er også godt på vej til at vinde stor indpas i dansk byggeri.

Erfaringerne er imidlertid blandede og det står klart, at omfanget og metoderne nøje skal tilpasses setup et på den aktuelle byggesag.

På kurset vil vi først gennemgå baggrunden for commissioning, herunder hvorfor man som bygherre skal interessere sig for commssioning. Herefter vil vi, på baggrund af gode og dårlige erfaringer fra gennemførte projekter, opstille eksempler på hvordan man med fordel kan organisere og planlægge sine commissioning-aktiviteter.

Du vil blive indført i begrebet performancetest , herunder hjælpeværktøjer til gennemførelse, og gennemgå eksempler på best-practice for afprøvning af funktioner i en bygnings tekniske installationer, og om de lever op til det forudsatte, før bygningen afleveres.

Undervisningen vil blive suppleret med mindre case-opgaver, der løses i grupper og gennemgås i plenum.

Målgruppe
Kurset er rettet mod professionelle byg- og driftsherrer og bygherrerådgivere, men projekterende ingeniører, konstruktører, arkitekter, byggeledere og entreprenører kan også med fordel gennemføre kurset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Jeg synes, at indlægget af Thomas Toftgaard Jarjøv, Københavns Lufthavne A/S, var særdeles fremragende. Han talte højt og tydeligt, havde en fantastisk måde at formidle på. Hans emne var relevant og oplysende, og gav et godt billede at commissioning og de værktøjer, der måtte være nødvendige i en stor byggeorganisation. FREMRAGENDE"
"Underviserne var gode til at formidle og gav nogle gode værktøjer"
"Kurset fik vist Cx på flere niveauer i forhold til projektets størrelse , og ikke kun fra DS3090 synspunkt. Jeg fik virkelig meget ud af kurset."
"Der var et højt niveau af faglighed. Gode skift mellem emnerne. Gode indlæg."
"Simon's evner til at få emnet ned på jorden. Helt konkrete eksempler var godt!"
"God dialog blandt deltagerne. Relevant emne!"
"Emnet er meget relevant. Synes at oplægsholdere var fagligt meget dygtige og kompetente."
"Det var godt at der var flere vinkler både rådgiver og bygherre"
"Relevante emner samt forberedte og interessante foredragsholdere"
"Det var godt, at deltagerne repræsenterede forskellige parter i byggebranchen. Kurset gave en god forståelse af performance tests samt udarbejdelse og brug. Kurset gav en god forståelse af commissioning."
"Det var et spændende emne. Der var stort engagement fra indlægsholdere."

Undervisere
Ingeniør, indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Sekretariatsleder, Projektchef Rolf Simonsen, Værdibyg/ Bygherreforeningen
Ingeniør Johannes Thuesen, Rambøll
Commissioning Manager Thomas Toftgaard Jarløv, Københavns Lufthavne A/S

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 9.00 - 9.30
Registrering - kaffe/te og morgenmad

Kl. 9.30 -10.00
Velkomst og formål samt præsentation af indlægsholdere og kursister

v/ kursusleder, ingeniør og indehaver, Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

Kl. 10.00-11.00
Hvorfor er commissioning nødvendigt
- Hvorfor skal bygherren interessere sig for Commissioning (Cx)?
- Hvad indeholder en Cx proces?
- Hvordan kan man organisere sig?
- Særlige opmærksomhedspunkter, når man kaster sig ud i Cx.

v/ Sekretariatsleder, Rolf Simonsen, Værdibyg

Kl. 11.00-11.15
Pause - kaffe/te

Kl. 11.15-12.15
Commissioning under projektering
Commissioning er ikke en entydigt defineret størrelse. Med udgangspunkt i erfaringerne fra en række større danske projekter, vil Simon Skaarup pege på mulige fremgangsmåder for at få det bedste udbytte af de ressourcer man investerer i commissioning-aktiviteter.

v/ Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

Kl. 12.15-13.00
Frokost

Kl. 13.00-13.30
Commissioning under udførelse
Der er en række kvalitetssikringsprocesser, som følges for at sikre kvaliteten af det færdige byggeri. Som CX-organ er det vigtigt at deltage i hele processen.
Forløbet afsluttes af en række funktionsafprøvninger der dokumenterer at bygningens tekniske anlæg fungerer i overensstemmelse med kravene.

v/ Kursusleder, Simon B. Skaarup, Ingeniør/indehaver, CX1

Kl. 13.30-14.00
Gruppeopgave
"Godt begyndt er halvt fuldendt". En god commissioningproces starter ofte med en liste af kvalificerede krav. Kursusdeltagerne skal med udgangspunkt i en konkret case arbejde med at udforme en anvendelig kravliste
v/ Kursusleder, Simon B. Skaarup, Ingeniør/indehaver, CX1

Kl. 14.00-14.15
Fælles opsamling - Gruppepgave

Kl. 14.15-15.00
Commisioning set fra en driftsherrevinkel
Implementering af commissioning-arbejdsgange hos CPH.
v/ Thomas Toftgaard Jarløv, Commissioning Manager, Københavns Lufthavne A/S

Kl. 15.00-15.15
Pause - kaffe/te og kage

Kl. 15.15-16.15
Projektoptimering og verificering af performance i 2020-klassen (planlægning + case)
Om performancetest og byggeriet SDU OU44
v/ Ingeniør, Johannes Thuesen, Rambøll

Kl. 16.15-16.45
Gennemgang af eksempler på testparadigme
Hvordan opbygges et testparadigme. Gennemgang af et konkret eksempel.
v/ Ingeniør, Johannes Thuesen, Rambøll


Kl. 16.45-17.00
Opsamling og tak for i dag
v/ Kursusleder, Simon B. Skaarup, Ingeniør/indehaver, CX1


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.