Effektiv drift og vedligehold modul 1
Kategorier: Facilities Management

Effektiv drift og vedligehold modul 1

kr. 9.500,00
(ekskl. moms)
kr. 11.875,00
(inkl. moms)
Effektiv drift og vedligehold af byggeri og anlæg - 2016
Sådan gennemfører du med succes D&V-entrepriser

3. sæson med den velevaluerede uddannelse for alle der arbejder med D&V

Hvad lærer jeg?
Du får praksisorienteret viden og træning i at udbyde, gennemføre og deltage i succesfulde D&V entrepriser inden for byggeri og anlæg.

Indhold
Kurset består af 2 moduler á 2 dage.
De 2 moduler kan tages hver for sig eller samlet.

Modul 1 Grundlaget
D&V-grundlaget
Mål og kvalitet
Planlægning af D&V-opgaverne
Udbuds- og kontraktformer for D&V
Udbudsformer Entrepriseformer - Rammeaftaler
Den driftsorienterede byggeproces

Cases:
- Kommunal driftsherre
- Privat driftsherre
- Almen driftsherre

Gruppearbejder + hjemmeopgave

Modul 2 Gennemførelsen
Brug af rammeaftaler
Samarbejdsformer ved D&V
Håndtering af uenigheder og tvister
Brug af partnering ved D&V
Driftsherrens krav til og styring af kvalitet
Brug af incitamenter bonus og bod ved D&V entrepriser
Lean Processer ved D&V

Cases
- OPP entrepriser
- Driftsoptimering af bygninger
- Driftsentreprenøren
- Kommunal driftsherre / veje & parker

Gruppearbejder

Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere, som dagligt arbejder med D&V hos:
- Kommunale ejendomsadministrationer og driftsafdelinger
- statslige driftsherrer
- boligselskaber
- større private virksomheder
- rådgivere
- entreprenører der arbejder med D&V

Underviser
Kursusleder:
Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult

Mogens Høgsted arbejder som selvstændig konsulent. Han har mere end 40 års erfaring som bygherrerådgiver for en lang række offentlige og private bygherrer. Han er tidligere formand for Dansk Ingeniørforening og for Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse.

Undervisere:

Modul 1
- Adm. dir. Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult Aps
- Driftschef Flemming Wulff Hansen, DATEA A/S
- Plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Middelfart kommune
- Inspektør Dennis Bacchus Jørgensen, Det Sociale Boligselskab Vildtbanegård
- Chefrådgiver Poul Henrik Due, Sweco Danmark A/S


Modul 2
- Adm. dir. Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult Aps
- Afdelingsdirektør Lars Olaf Larsen, DEAS
- Civilingeniør Christian Lundstrøm, Sweco Danmark A/S
- Afdelingschef Henrik Jess Jensen, Aalborg Kommune
- Specialkonsulent Stig Hjortbak Hvelplund, Hededanmark
- Søren Gludsted, tidligere Vejdirektoratet
- Forretningschef Bygherrerådgivning Anders Kirk Christoffersen, NIRAS


Tid og sted
Modul 1, den 2. - 3. maj 2016
Modul 2, den 13. - 14. juni 2016
2 x 2 dage (internat) i Middelfart.

Læs mere om modul 2:
her

De 2 moduler kan tages hver for sig eller samlet.

For deltagere, som både tager modul 1 og 2 er der mulighed for - mellem modulerne at arbejde i grupper med en gruppeopgave.

Modul 2 indledes med en lille times feed back for de grupper der har arbejdet med opgaven. Alle er velkomne her. Derefter begynder det egentlige modulprogram.

Baggrund
Alle driftsherrer oplever, at budgetter til drift og vedligehold reduceres, hvilket stiller store krav til at kunne formulere hvad der er vigtigst og hvordan du bliver mere effektiv.

Balancering af behov og indsats er derfor helt nødvendigt i forbindelse med drift og vedligehold.

For offentlige og almene driftsherrer handler det om at få mere drift og vedligehold for begrænsede midler.

For den investor handler det om at opnå et positivt afkast, fx ved at kunne leje bygningerne ud, ved at undgå dyre renoveringer, overholde lovgivning og ikke mindst ved at brugerne oplever at bygningerne er sunde og rare at arbejde i.

For at kunne bidrage til optimal drift og vedligehold er det nødvendigt, at du kender til fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer og hvordan forskellige driftsherrer organiserer sin drift, herunder hvilke regler, der gælder for private og offentlige udbud.

At skabe grundlaget for optimal drift og vedligehold, kan tage lang tid. Derfor er det vigtigt at du har viden om hvordan du formulerer og håndterer et fremtidigt kvalitetsniveau og hvilke data, der er nødvendige for en optimal drift. Det er selvfølgelig også nødvendigt at du ved hvornår du kan gå på kompromis - også i relation til forskellige udbudsformer.

Fremtiden er, at vi skal bruge de bygge- og anlægsprojekter, vi allerede har, bedre. Der bliver ikke råd til samme niveauer af nybyggeri og anlæg som tidligere.

Med disse udfordringer er der god grund til at øge kompetencerne inden for drifts og vedligehold, så vi bliver i stand til at arbejde så effektivt som muligt og får mere for de knappe økonomske midler.

Byggecentrum udbyder senere på året også kurset Drift og vedligehold i det strategiske perspektiv.
Dette kursus har fokus på og går i dybden med ejendomsstrategier, indkøbsstrategier, benchmarking, mv.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.

Dag 1

Kl. 08.30 Registrering - kaffe/te & morgenmad

kl. 09.00 Velkomst og introduktion til dagen
Præsentation af deltagere
Deltagernes forventninger til kurset
Opdeling i grupper

Kl. 09.30 D&V grundlaget - oversigt
- mål og succeskriterier - serviceniveauer
- forebyggelse og/eller afhjælpning
- efterslæb, totaløkonomi - asset management

v/ Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 10.15 Pause

Kl. 10.30 Planlægning af D&V opgaverne
- Proces for planlægning
- Udbudsformer og data
- Fastlæggelse af konkret behov og kvalitetsniveau
- Udførelses og kvalitetskrav
- kvalitetsbeskrivelser elementbeskrivelser
- Tidsforbrug

v/ Adm. dir. Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult Aps

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00
Aftale- og kontraktformer for D&V
- Enkeltudbud - Rammeaftaler
- "samlet udbud" og OPS
- Funktionsaftaler
- Afregningsformer
- Udførelses og tilstandskrav/funktionskrav
- AB 92 eller ABService
- Væsentlige ændringer i den kommende udbudslov (EU udbud)

v/ Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.45 Case 1: Privat driftsherre/ejendomme
Den private driftsherres strategiske tilgang til drift:
- Kobling mellem porteføljestrategi og driften
- Organisering og samspil mellem opgave-kunde-leverandør
- Benchmarking som ledelsesværktøj til at opnå driftsoptimeringer

v/ Driftschef Flemming Wulff Hansen, DATEA A/S

Kl. 16.00 Case 2: Erfaringer fra brug af ESCO modeller i Middelfart kommune

v/ Plan- og byggechef Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Kl. 17.15 Pause

Kl. 18.30 Middag

Kl. 20.00 Tid til gruppearbejder - påbegyndelse af hjemmeopgaveDag 2

Kl. 08.30 Opsamling på dag 1

Kl. 09.00 Test din viden udfyldelse af spørgeskema om udbud

Kl. 09.15 Udbudsformer - Entrepriseformer - rammeaftaler
- EU eller tilbudslov
- Annonceringspligt
- Offentligt eller begrænset udbud
- tidsplanlægning
- Udvælgelse/prækvalifikation og tildeling
- Tilbudsbedømmelsen
- Undgå fodfejl og klagesager
- Rammeaftaler
For de enkelte emner relateres til den nye udbudslov

Pause undervejs.

v/ Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Case 3: Boligselskab/bygninger og arealer
Den almene bygherres organisering og løsning af D&V opgaver

v/ Inspektør Dennis Bacchus Jørgensen, Det Sociale Boligselskab Vildtbanegård

Kl. 14.00 Gennemgang af spørgsmål og svar fra kl. 09.00

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30 Den driftsorienterede byggeproces

v/Chefrådgiver Poul Henrik Due, Planning and design - Facilities Management, Sweco Danmark A/S

Kl. 15.30 Opsamling på modul 1 - ønsker til modul 2

kl. 15.15 Tid til grupper til at planlægge hjemmeopgaver

Byggecentrum forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser