Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012
Kategorier: Bygningsfysik, Byggejura

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Hvad lærer jeg?
Du lærer, hvordan du kan bruge den aktuelle Eksempelsamling til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes. Og du får solidt indblik i, hvor og hvordan Eksempelsamlingens retningslinjer adskiller sig fra den tidligere udgave.

Indhold
Energistyrelsen har udgivet den med spænding imødesete "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012" som erstatter den hidtidige Eksempelsamling fra 2006.

På kurset gennemgås, hvordan Eksempelsamlingen benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes.

Vi gennemgår endvidere Eksempelsamlingens retningslinjer med særlig fokus på de punkter, hvor Eksempelsamlingen adskiller sig fra den tidligere udgave, herunder:

- Retningslinjer for brandsikring af enfamiliehus
- Retningslinjer for brandsikring af staldbygninger
- Retningslinjer for brug af brændbar isolering til udvendig isolering

Der er ikke sat tider på, hvor meget tid vi vil bruge på hver del - vi vil tilpasse undervisningen undervejs ud fra deltagernes ønsker til, hvor tyngden skal være.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til byggesagsbehandler, rådgiver, bygherre m. fl. som har arbejdet med den gamle Eksempelsamlingen, men som ønsker en genopfriskning af Eksempelsamlingens retningslinjer og en opdatering på, hvor de nye retningslinjer adskiller sig fra tidligere.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Klar og tydelig tale. God sammenhæng og kombination af tale, slides, skitser på tavler osv. Passende længde af undervisningstid og pauser. Virkede effektivt og udbytterigt."
"Jeg syntes at vi kom rigtig god omkring og jeg fik en større viden."
"Fin sparring mellem undervisere ved selve undervisningen."
"Undervisernes er fagligt rigtigt dygtige og kunne svar på og komme med eksempler til alle spørgsmål. Godt med en general genopfriskning af reglerne og hvilke muligheder der er for at leve op til dem. Begge underviser er rigtigt gode til at forklare på baggrund af spørgsmål fra kursister, samt illustrere her til. Det er ydeligt at det er to underviser der brænder for deres fag."
"Meget dygtige undervisere begge to."
"Overordnet en god gennemgang af hele eksempelsamlingen."
"Engagerede og meget vidende undervisere."
"Formidlingen var så god som emnet gjorde muligt. Stoffet "Eksempelsamlingen" er ikke let tilgængeligt og der er mange paradokser og skøn. Der blev derfor givet mange bud på mulige løsningsveje. Det var godt!"
"Jacob var glad, frisk og imødekommende. Afslappet men samtidig passioneret. Flemming havde en god ro/balance der kommer af mange års arbejde med dette område. Han fremstod meget kyndig."
"Jeg synes at begge undervisere viste stort overskud til at svare på alle de stillede spørgsmål. Det er rart at være på kursus, hvor underviserne er kompetente."
"Dygtige og super empatiske undervisere."
"Underviserne var rigtig gode. Deres fremlæggelser var meget interessante og meget pædagogiske. Det var et rigtig godt kursus!"

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Undervisere
Risk consultant Jakob Lion Meyer, Marsh A/S
Fagleder Brand Flemming Ruddi Mørk, MT Højgaard A/S

Pris
4.500 kr. - inkl. Eksempelsamling.

Baggrund
Energistyrelsen har udgivet Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 som erstatter den hidtidige Eksempelsamling fra 2006.

Bestemmelserne i bygningsreglement 2010, kapitel 5, er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglement 2010. Det giver fleksibilitet og udviklingsmuligheder for byggeriet og byggeriets leverandører.

Eksempelsamlingen har været længe imødeset med dens beskrivelser af formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis.

Eksempelsamlingen giver dig en nyttig række af eksempler på, hvordan
bestemmelserne kan opfyldes.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00
Velkommen

Kl. 9.15
Funktionsbaserede brandkrav - introduktion

Kl. 9.30
Brandkrav i bygningsreglementet

Kl. 10.00
Funktionskrav til brandsikring og anvendelseskategori

Kl. 10.30
Pause

Kl. 10.45
Flugtvejs- og redningsforhold

Kl. 11.30
Konstruktive forhold

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Brandtekniske installationer

Kl. 13.30
Brand- og røgspredning

Kl. 14.15
Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Molio forbeholder sig ret til ændringer

Kl. 14.30
Pause

Kl. 14.45
Enfamiliehuse m.v.

Kl. 15.30
Landbrugets avls- og driftsbygninger

Kl. 16.00
Afrunding

Tiderne i programmet er cirka tider, og der kan forekomme ændringer. Der lægges små pause og opgaver ind undervejs i programmet.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.