Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Thomas Brogren
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.09.2018 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
Kurset giver indblik i de væsentligste forskelle mellem historisk og nutid byggeteknik. Du får viden om metoder og systematikker, som kan anvendes i dialogen med myndigheder samt en indføring i hvordan forslag til energi- og indeklimaforbedringer kan bedømmes og effektueres.

Indhold
Kurset giver dig redskaber til at forstå og håndtere de 3 helt overordnede udfordringer, der er ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

- Hvordan finder man ud af, hvad der kan lade sig gøre, uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt?
- Hvordan vurderer man hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig?
- Hvordan finder man de rigtige byggetekniske løsninger, så man undgår at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader?

Alle oplæggene bygger på grundlæggende teorier og nyeste forskning kombineret med de erfarne oplægsholderes praktiske viden om, hvordan arbejderne gennemføres i virkeligheden.

Målgruppe
Konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, developere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere - samt alle andre, der har brug for at få bedre metodiske redskaber og konkret praktiske viden om energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Godt tilrettelagt og niveauet lå helt perfekt. Fint med konkrete eksempler"
"Relevant emne, godt at indlægsholdere har baggrund i praksis"
"Foredragsholdernes kompetenceniveau og formidlingsevne var meget højt. Kurset formåede at være interessant og relevant fra start til slut. Jeg fik en masse konkret viden jeg kunne tage med hjem og som jeg kan anvende på det projekt jeg arbejder på"
"Bredt favnende men ikke for bredt, meget veltilpasset."
"Relevante problemstillinger"
"God veksling mellem dialog og oplæg"
"Stor ros til Thomas. Hans viden om arkitektur, historik og bevaringsværdi er meget bred. Måden han formidler det på, er på et niveau og med et sprog, som alle faggrupper kan forstå. Stort stor ros til ham."
"Der var mange gode indlæg om et særdeles relevant emne."

Undervisere
Arkitekt Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Bygningsingeniør Sergio Fox, Architecture without Engineers
m.fl.

Baggrund
Fredede og bevaringsværdige bygninger er fritaget fra bygningsreglementets almindelige krav til hvor meget, der skal energioptimeres, når der bygges om eller istandsættes. Men hvilke regler gælder så? Måske er det vigtigste slet ikke at spare penge på bygningens drift, men at sikre et godt indeklima, så bygningerne bliver ved med at være attraktive og værdifulde.

Ældre bygningers byggeteknik er ofte en blanding af originale bygningsdele og dele, som er blevet fornyet over flere omgangen. Det kan derfor være komplekst at vurdere om almindeligt kendte forslag til energirenovering vil være effektive, rentable og sunde for bygningen. Der skal i hvert enkelt opgave findes sunde, effektive og nænsomme løsninger. Derfor er det vigtigt at starte med en analyse af den konkrete bygnings muligheder, begrænsninger og bærende bevaringsværdier, så der kan vælges rigtigt i det store udvalg af muligheder for energi- og indeklimaforbedringer.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.