Fagforum Byggeriets Love og regler
Kategorier: Byggejura

Fagforum Byggeriets Love og regler

kr. 9.950,00
(ekskl. moms)
kr. 12.437,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Fagforum:

Byggeriets love & regler - for ikke-jurister


Tilmeld dig vores fagforum så holder vi dig opdateret henover året ift. nyeste love, regler, krav, domme mv. i byggeriet.

Byggecentrum fagforum er samlingsstedet for alle med interesse for byggeriets jura.

Du får dyb praksisorienteret indsigt i de mest aktuelle temaer. Og du får lejlighed til at drøfte dem intenst med jurister, praktikere og andre ligesindede.

Hvad får du ud af det!?
- Du bliver effektivt opdateret på vigtigt nyt med relation til byggeriets love og regler

- Du får styr på, hvad de nye love, regler, domme, sager etc. egentlig helt konkret indebærer og hvad de i praksis betyder for dig!

- Du får det fortalt af eksperter med fingeren solidt plantet på byggepulsen. Og du får lejlighed til at drøfte emnerne intenst med dem og med de øvrige forum-medlemmer

- Du bliver del af et engageret forum, hvor du kan netværke med eksperter og ligesindende, der står overfor samme udfordringer som dig

- Du får - hvis du ønsker det - gratis abonnement på Byggedata i én måned (værdi 500 kr.) - her har du byggeriets lovstof og publikationer samlet på ét sted

- Du får fagforum-middag

Indhold
Indholdet på dagene fastlægges af tovholderne med udgangspunkt i, hvad der rører sig i byggeriet og hvad forum-medlemmerne særligt ønsker.

På vores bruttoliste ligger lige nu emner som:
- Den nye Udbudslov
- Bæredygtighed / CSR / totaløkonomi - sammenhængen med udbud
- Aktuelle sager & domme om AB92, ABT 93 og ABR 89 fra voldgiftsnævnet og domstolene
- Aktuelle kendelser fra Klagenævnet for Udbud
- Karteller kan man udelukke kartelvirksomheder er kartelvirksomheder erstatningspligtige?
- Revision af AB-systemet hvad kan man forvente?
- Ansvarsforsikringer projektforsikringer løbende forsikringer
- Juraen ifm. IKT aftalegrundlag, arbejdsdeling og ansvar etc.
- Rådgiveraftalen entreprisesaftalen aktuelle tendenser/faldgruber

Det endelige valg af emner afgøres løbende på basis af, hvad der sker i byggeriet, hvem der deltager i foraet og de input, vi får fra medlemmerne.

Form
- 4 eftermiddagsmøder á 3½ timers varighed pr. år
- Højeffektivt mix af indlæg + drøftelser + cases.
- Afsluttes med lidt mad og drikke

Oplægsholdere
Oplæggene på arrangementerne i foraet vil blive leveret af tovholderne, eksterne indlægsholdere og evt. undertiden også af medlemmer af foraet.

Tovholdere
Foraet ledes af tovholdere fra VILTOFT og JJW Arkitekter så vi har ekspertisen og praksis både fra rådgiver og jurist.

Partner, advokat Steen Hellmann, Advokataktieselskabet VILTOFT.
Steen rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter inden for byggeri og udbud. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og Steen har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager inden for byggeriets retsforhold. Derudover bistår Steen med tilrettelæggelse og gennemførelse og kontrol af udbud ifm bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser.

Ronny Niemann, produktionsleder JJW Arkitekter
Ronny er JJW Arkitekters produktionsleder. Ronny er bygningskonstruktør, byggeøkonom og eksamineret ansvarsskadebehandler (FOAK). Derudover har Ronny stor erfaring med projektledelse samt kontrakt- og forsikringsforhold.

Virtuelt forum
Foraets fysiske møder suppleres med oprettelsen af et virtuelt mødested.

Her vil du:
- få adgang til kursusmaterialer
- få adgang til yderligere relevante materialer: Artikler, lovstof, publikationer, inspirations- og baggrundsmaterialer, eksempler, cases etc.
- løbende kunne drøfte aktuelle temaer med foraet
- få særlige tilbud fra Byggecentrum

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører, konstruktører og andre teknikere, bygherrer, entreprenører og andre med interesse i at holde sig opdateret ift. nyeste love, regler, krav, domme mv. ift. private og offentlige bygge- og anlægsarbejder.

Netværket er således for praktikere i byggeriet ikke jurister. Der forudsættes dog et grundlæggende kendskab til byggeriets love og regler.

Tid og sted
Foraet holder sine møder på følgende datoer:

Den 26. januar 2016
Den 17. marts 2016
Den 14. april 2016
Den 24. maj 2016


Tidspunkt for møderne er kl. 15.00 - 18.30.
Derefter servering af mad & drikke. De tre gange bare tapasagtig buffet, mens vi den første gang byder på netværksmiddag. Middagen er inkluderet i prisen.

Alle arrangementer holdes på Ingeniørforeningens Mødecenter, København.

Pris
9.950 kr. ekskl. moms for ét års deltagelse (4 møder).

Prisen dækker
- 4 møder i foraet
- Adgang til virtuelt forum
- Omfattende digitalt kursusmateriale
- Forplejning, herunder fagforum-middag på attraktiv restaurant
- 10% rabat på deltagelse på Byggecentrums kurser i kategorien Byggejura i den periode, hvor du deltager i foraet. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.
- 1 måneds gratis abonnement på Byggedata hvis du ønsker det (værdi 500,-)
- altid fuldt opdateret med Byggecentrums Fagfora
Indholdet på dagene fastlægges af tovholderne med udgangspunkt i, hvad der rører sig i byggeriet og hvad forum-medlemmerne særligt ønsker.

På vores bruttoliste ligger lige nu emner som:
- Den nye Udbudslov
- Bæredygtighed / CSR / totaløkonomi - sammenhængen med udbud
- Aktuelle sager & domme om AB92, ABT 93 og ABR 89 fra voldgiftsnævnet og domstolene
- Aktuelle kendelser fra Klagenævnet for Udbud
- Karteller kan man udelukke kartelvirksomheder er kartelvirksomheder erstatningspligtige?
- Revision af AB-systemet hvad kan man forvente?
- Ansvarsforsikringer projektforsikringer løbende forsikringer
- Juraen ifm. IKT aftalegrundlag, arbejdsdeling og ansvar etc.
- Rådgiveraftalen entreprisesaftalen aktuelle tendenser/faldgruber

Det endelige valg af emner afgøres løbende på basis af, hvad der sker i byggeriet, hvem der deltager i foraet og de input, vi får fra medlemmerne.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.