Fortidens synder PCB - for projekterende

kr. 2.250,00
(ekskl. moms)
kr. 2.812,50
(inkl. moms)
Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest vil fokusere på de udfordringer, du som projekterende kan have, hvis du arbejder på et projekt, der kan indeholde bygningsdele, som er kontamineret med PCB eller klorerede paraffiner - én af fortidens synder.

NB! Kurset er også udbudt i en version for udførende. Se kursusbeskrivelsen her

PCB er anvendt i byggeriet fra ca. 1950 - 1977, og klorerede paraffiner har især i perioden efter 1977 erstattet PCB. PCB har haft en udbredt anvendelse i byggeriet frem til 1977. PCB som tilsætning i fugematerialer er nok det mest kendte eksempel, men PCB er også brugt i malinger, termoruder og som tilsætning i andre byggematerialer.

PCB kan udgøre et problem i forbindelse med både indeklimaet samt arbejdsmiljø, ydre miljø og affald ved renoveringsprojekter, hvis det ikke håndteres korrekt i udførelsesfasen. Korrekt håndtering kræver som det første, at der foreligger en fyldestgørende forundersøgelse, en grundig projektering, arbejdsmiljøkoordinering og et udbudsmateriale, som beskriver alle krav til de bydende entreprenører. Et mangelfuldt udbud kan således få særdeles store konsekvenser for tid og økonomi for projektet og ikke mindst utilsigtet risiko for indeklimaproblemer ved den efterfølgende brug af bygningen.

Hvad lærer jeg
1) Projekterendes ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
2) Hvor farligt er PCB/klorerede paraffiner, herunder påvirkning af indeklima og arbejdsmiljø
3) Hvor finder vi PCB/klorerede paraffiner
4) Krav til arbejdsmiljø, ydre miljø og affaldshåndtering
5) Hvordan skal én sag der involverer PCB håndteres
- Hvordan planlægges og gennemføres en fyldestgørende forundersøgelse
- Projektering af PCB-sanering
- Udbudsmateriale/Tilbudslister
- PSS og herunder krav til entreprenører, fx udarbejdelse af PCB-saneringsplan
6) Hvad koster en PCB-sanering

Vores kursister siger
"Henrik er god til at formulere sig og god til at kombinere lovgivning med egne erfaringer"
"Underviseren vidste tydeligvist en masse om emnet"

Målgruppe
Kurset er for rådgivere og projekterende, der har behov for at vide noget om fortidens synder i forbindelse med projektering af nedrivnings- eller renoveringsprojekter.

Underviser
Henrik Toft Nielsen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED

Fakta om PCB
PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte og er derfor særdeles uønsket i miljøet. PCB vandrer ud i tilstødende bygningsdele og luften, og ved påvirkning gennem berøring og indånding ophobes det i kroppen.

PCB i store mængder kan ved længere tids udsættelse, give skader på immunforsvar, nervesystem, lever, skjoldbruskkirtel, øge risikoen for sukkersyge og kan påvirke forplantningsevnen. Derudover kan PCB øge risikoen for kræft.
PCB er omfattet af grænseværdier for både arbejdsmiljø, ydre miljø og for indeklimaet. I beboelsesejendomme kan embedslægen forlange, at der iværksættes en handlingsplan for at begrænse PCB i indeklimaet.

Klorerede paraffiner er ligeledes en farlig miljøgift. Klorerede paraffiner vil dog normalt ikke give anledning til problemer i indeklimaet i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Morgenmad og registrering

Kl. 9.00-12.00
Velkomst, indledning og introduktion.

- Hvad er PCB og hvor findes PCB i bygninger
- Arbejdsmiljøpligter for bygherre og projekterende
- Hvor findes PCB og omfang
- Forundersøgelse og registrering
- Afværgeløsninger
- PCB-sanering i praksis med eksempler
- Budgetter og økonomi ved håndtering af PCB hvad koster en PCB-renovering?


Kl. 12.00
Kurset slutter
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser