Hvad er nyt i AB 18, ABR 18, ABT 18 og YBL 18?
Kategorier: Byggejura

Hvad er nyt i AB 18, ABR 18, ABT 18 og YBL 18?

kr. 4.000,00
(ekskl. moms)
kr. 5.000,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Simon Heising
Kursusdato
Kursussted
Status
 
02.05.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Hvad er nyt i AB 18, ABR 18, ABT 18 og YBL 18? er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Få overblikket: Hvad er nyt i AB 18, ABR 18, ABT 18 og YBL 18?

Formål og udbytte
Hele AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne er blevet revideret i 2018 og anbefales anvendt fra 1. januar 2019. Det har aldrig været mere relevant at opdatere sig selv, sine kolleger og medarbejdere på alt det nye og det mest væsentlig i disse aftaler.

Dette kursus er for dig der ønsker det hurtige overblik over, hvad der er af nyt i det hele på én gang, og en generel forståelse for, hvordan ændringerne påvirker din, og dine kollegers hverdag.

Hvornår benyttes AB18, ABR18 samt ABT18 overfor hinanden? I hvilke typer opgaver får du brug for dem alle, eller flere af dem?

Indhold
Præsentation, generelt og historie

AB 18 og ABT 18
- Hvad er vigtigste nyt?
- Hvad betyder det for parterne?
- Hovedproblemerne inden for byggeriet: Ekstrakrav, mangelkrav og forsinkelse

ABR 18
- Hvad er vigtigste nyt?
- Hvad betyder det for parterne?
- Hovedproblemerne inden for byggeriet: Ekstrakrav, mangelkrav og forsinkelse

YBL 18 - Hvad er vigtigste nyt?

Vores kursister siger
- Jeg var meget imponeret over Simon s evne til at forklare paragrafferne i lægmands termer samt servere paragrafferne i meget spiselige portioner . I øvrigt er hans retorik af en karakter som gør det ekstremt nemt at huske de ting han forklarer. Vi var alle MEGET TILFREDSE med kurset.
- En fabelagtig god underviser der formidlede sit stof på en meget engageret og medrivende måde.
- Et tørt stof blev gjort indbydende med eksempler fra virkeligheden og med et touch af humor.
- Kurset giver en rigtig god oversigt om emnet. Underviser (Simon Heising) var fantastisk.
- Fint overblik over nyt ctr. gammelt. Simon's evne til at holde opmærksomheden fast i 7 timer er formidabel, og formidlingen godt suppleret med relevante eksempler og perspektivering af problemstillingerne.

Bemærk
Dette kursus er en overordnet gennemgang af alle regelsættene, og altså ikke et forløb med fokus på detaljerne.
Hvis du ønsker større fordybelse og detaljeringsgrad, så har Molio også følgende kurser:

Hvad er nyt i AB 18 ift. AB 92

Målgruppe
Kurset er for dig der ønsker et helt overordnet overblik over, hvad der er af nyt.

Du kan være bygherre, arkitekt, ingeniør, entreprenør eller anden tekniker, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder og/eller anvender ydelsesbeskrivelserne uden behov for dybdegående og detaljeret gennemgang af det nye.

Du kan også være en del af administrationen, være sælger, supportmedarbejder, sagsbehandler o.l., og have brug for et light overblik i hverdagen, når du supporterer og behandler opgaver.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation.
Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Advokat, Partner Simon Heising, Nexus Advokater

Baggrund
Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) har en lang historie. De første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet og er siden blevet revideret med ca. 20 års mellemrum.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.

AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.
Læs meget mere om dette arbejde og om hvilke aftaletekster, der kom ud af det her

AB erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.
Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i, hvad der er af nyt i Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 (YBL18). YBL 18 er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012. (Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 (og ABR89) vil dog fortsat være gældende for en række aftaleforhold mange år frem.)

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.
Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Der udarbejdes ikke program for dagen, se under indhold.
Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.