IKT-koordinator og -leder modul 3

kr. 16.000,00
(ekskl. moms)
kr. 20.000,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Christian Bolding
Kursusdato
Kursussted
Status
 
30.10.2017 09:00-20:00
31.10.2017 08:00-20:00
01.11.2017 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
IKT-koordinator og -leder modul 3 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Bliv eksamineret IKT koordinator & Leder!

Dette er 3. modul af IKT Koordinator & Leder Uddannelsen.
Uddannelsen består af tre moduler á hver 3 dage og en afsluttende eksamensdag.

Se mere om modulerne og eksamensdagen nederst på siden her - og læs mere om uddannelsen generelt her

Modul 3 - Specialist: IKT-aftaler og samarbejdsrelationer

Hvad får jeg på modulet?

- Kendskab til de særlige samarbejdsrelationer, der er en betingelse for anvendelse af IKT & BIM i projekteringen og udførelsen
- Overblik over hvor udfordringerne er i amarbejdet mellem byggeriets parter
- Overblik over forskellen mellem traditionelt (analogt) samarbejde og digitalt samarbejde
- Gennemgang af de IKT aftale paradigmer, der i dag præger aftalerne mellem byggeriets parter
- Hvordan IKT ydelser i branchens ydelsesbeskrivelse suppleres med IKT aftaler, både arbejdsydelser og digitale ydelser, herunder særlig de digitale driftsinformationer
- Detaljeret kendskab til IKT aftalens enkelte ydelser og hvordan disse efterleves i BIM projekteringen
- Eksempler på IKT aftaler mellem bygherrer og rådgivere / entreprenører, både gode og dårlige IKT aftaler
- Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
- Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
- Kursusbeviset IKT koordinator Specialist

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

- Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
- I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
- Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
- Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
- I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning

Målgruppe
Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT & BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som f.eks. teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende.

Forudsætninger
Det er en fordel at have en vis erfaringe i og/eller uddannelse i flere af de traditionelle faglige discipliner; ledelse, jura, kommunikation, økonomi/kalkulation, kvalitetssikring m.v. - eller som koordinator! Men det er absolut ikke et krav.

Hvad får jeg ud af IKT Koordinator & Leder Uddannelsen?

IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier, der er omfattet af bekendtgørelserne.

Branchens ydelsesbeskrivelse beskriver IKT-ydelser som forestås af en IKT-leder.

IKT Koordinator & Leder Uddannelsen, sikrer dig, at:
- Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning
- Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
- Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt uptodate
- Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
- Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
- Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator & Leder-kompetencer, som du får her.
- Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret
- Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Uddannelsen består af tre moduler og en afsluttende eksamensdag:

Sæson 4:
Modul 1 - Basis: IKT & BIM den 21. - 23. august 2017

Modul 2 - videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM den 18. - 20. september 2017

Modul 3 - Specialist: IKT aftaler og Samarbejdsrelationer den 30. oktober - 1. november 2017

Eksamen den 5. december 2017

Modulerne kan tages enkeltvis. Eller samlet. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen på én gang, så bedes du kontakte os på info@byggecentrum.dk eller på 70 12 06 00.
Se kursusprogram for modul 3.
Ret til ændringer forbeholdes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser