IKT-specifikationer og -aftale

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Tore Hvidegaard
Kursusdato
Kursussted
Status
 
11.06.2019 09:00-15:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
IKT-specifikationer og -aftale er tilføjet til din indkøbskurv.
 
29.08.2019 09:00-15:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
IKT-specifikationer og -aftale er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Helt nye IKT-specifikationer og IKT-procesmanual:
Sikrer dig, at du stiller de rigtige IKT-krav på dine næste byggesag / ved hvordan du bedst lever op til det bygherren beder om.

Hvad lærer jeg?
Du rustes til at arbejde med de helt nye IKT-specifikationer og IKT-procesmanual (2019 - 5. udgave), og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler. Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet.

- Er du bygherre, så rustes du til at udarbejde de specifikationer som din organisation har behov for, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
- Er du rådgiver, så rustes du til at vide, hvad der stilles af krav til dig - og du undgår at skrive under på en blankocheck, og ser hvordan du går fra aftale til praktisk hverdagsprocesser.
- Er du udførende, så rustes du til at have styr på, hvad der stilles af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen.

Indhold

- IKT-specifikationerne - i det store aftalebillede, inkl. hvordan forholder de sig til de andre aftaler på byggesagen
- Hvad er nyt i denne udgave? Inkludering af digitale bygningsmodeller i AB18, ABT18 og ABR18 samt præcisering af de digitale ydelser i Danske Arks og FRIs Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 har nødvendiggjort en opdatering af IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen.
- Gennemgang af den nyreviderede version af bips IKT-specifikationer
- Gennemgang af IKT-procesmanual - hvordan bruges den, og hvad bruges hvornår?
- Specifikationernes forhold til IKT-bekendtgørelserne
- Eksempler på konkret anvendelse og cases
- Opgaver: Hvordan passer hvilke specifikationer til din virksomhed?

Der vil desuden være rig mulighed for at spørge og diskutere konkrete problemstillinger.

Kursusmateriale
NB!
Anvisning, eksempelsamlinger m.m. udleveres kun elektronisk (link til pdf der IKKE kan udskrives).

Målgruppe
Projekt- og IKT-ledere, hos bygherrer, rådgivere eller udførende.

Dig der skal sikre, at der bliver stillet de rigtige krav, eller skal arbejde med kravene i dit næste projekt.
Kendskab til IKT-området og de tekniske sider af IKT er ikke nødvendigt. Det vil være fornuftigt at kende til byggeriets generelle aftaleforhold, men det er ikke obligatorisk.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.
Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Det var perfekt at have en af aktørene omkring specifikationernes tilblivelse til at fortælle om det. Rigtig dejligt."
"Forelæseren var god til at relatere kursusindholdet til konkrete problemstillinger.
"Nødvendigt kursus for at bruge IKT-specifikationerne rigtigt."
"Underviser var engageret og fagligt meget velfunderet. Der var plads til dialog og praktiske spørgsmål"
"Velforberedt og veloplagt foredragsholder. Det var meget relevante i forhold til de udfordringer jeg sidder med omkring emnet i hverdagen."
"Foredragsholderen havde en praktisk tilgang til området og baggrunden for emnet."
"Relevant og faktuelt."
"Jeg fik set de nye IKT-specifikationer i en sammenhæng med det resterende aftalegrundlag. Jeg har konkrete ideer med hjem ift. hvordan IKT-specifikationerne skal udformes på de næste projekter."
"God formidler, aktuelle emner"

Underviser
Adm. direktør, arkitekt og BIM rådgiver samt projektleder for revisionen af IKT-specifikationerne, Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark ApS

Baggrund
Byggeriets IKT-specifikationer anvendes til at definere det digitale aftalegrundlag mellem parterne i en byggesag, nemlig de projekterendes digitale ydelser på en byggesag og de tekniske og praktiske forhold i det digitale samarbejde mellem byggesagens parter.

Byggeriets IKT-specifikationer foreligger på kursustidspunktet i helt nyrevideret 5. udgave.

Hvad er nyt i IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen?
Udover enkelte rettelser i de eksisterende tekster baseret på input fra praksis siden 2016, vedrører opdateringerne primært den reviderede ydelsesbeskrivelse:
- Referencer til ydelsesbeskrivelsen er opdateret.
- Betegnelsen klient er ændret til bygherre jf. AB-dokumenterne og ydelsesbeskrivelsens anvendelse heraf.
- Ydelser for IKT-ledelse er suppleret.
- Der er foretaget præciseringer vedr. konsistens- og kollisionskontrol og digitale mangellister.
- De nye IKT-punkter: Digitalisering af eksisterende forhold, Særlige visualiseringer og Andre digitale ydelser fra ydelsesbeskrivelsen, er tilføjet.

I specifikationerne er anvendt strukturen fra FRI og DANSKE ARKs YBL 2018, men specifikationerne kan anvendes i alle aftaler uanset metode eller aftaleforhold, og uanset entrepriseform.

IKT-specifikationen uddyber og præciserer således indhold og specificerer leverancer i IKT-ydelserne fra Ydelsesbeskrivesen, og IKT-specifikationen definerer de konkrete leverancer som er indeholdt i ydelsen. Herudover indeholder specifikationerne foruddefinerede standardmodeller til specifikation af de enkelte leverancer.

For IKT-folkene er det en ny tilgang til aftalen, mens det for projektlederne og andre aftalefolk er helt i tråd med, hvordan alle andre aftaler på projektet er håndteret. Så det understøtter i høj grad selve formålet med IKT-specifikationerne: At gøre aftalerne for IKT mere enkle og sikre at det passer sammen med alle de andre aftaler, man har på et projekt.

Endelig er IKT-specifikationerne suppleret med den nye IKT-procesmanual, som omhandler hvordan de konkrete parter på sagen får omsat IKT-kravene til praktiske operationelle processer, som kan gøre dagligdagen på byggesagen lettere og mindre konfliktfyldt.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.30
Registrering - kaffe/te og morgenmad

Kl. 9.00
Velkomst og præsentation af dagens indhold.

Kl. 9.15
IKT-specifikationerne i det store aftale billede
Hvorfor er der kommet nye IKT-specifikationer, og hvordan forholder IKT-specifikationer til de øvrige aftaler på byggesagen.
Herunder gennemgås og diskuteres også IKT-specifikationernes forhold til IKT-bekendtgørelserne.

Kl. 10.30
Pause

Kl. 10.45
Gennemgang af de nye IKT-specifikationer
Gennemgang af koncept og konkret indhold. Hvad er beskrevet hvor og hvordan, hvad er normalt og hvad indeholder de foruddefinerede modeller.

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 12.45
IKT-procesmanualen
Hvad er IKT-procesmanualen, hvordan skal den konkret anvendes. Hvordan forholder den sig til de øvrige aftaler.

Kl. 13.45
Pause

Kl. 14.00
Eksempler og opgave
Gennemgang af en række eksempler fra det virkelige liv .
Opgave: Hvordan optimere du IKT-specifikationerne til din virksomhed og jeres arbejdsmetode?

Kl. 15.30
Afslutning- og tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.