Indeklima

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger og mulighederne for at måle på indeklimaet. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning..

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Kursusmål
På dette kursus får du gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger og mulighederne for at måle på indeklimaet bliver belyst. Kurset vil ruste dig til at behandle og løse indeklimaproblemer og skabe overblik over indeklimaets kompleksitet.

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
- Redegøre for indeklimaets påvirkning af menneskers sundhed, komfort og præstationer
- Fortolke gældende standarder for indeklima
- Redegøre for gængse målemetoder inden for indeklima
- Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
- Formulere relevante forslag til forbedringer af indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
- Redegøre for metoder til at renovere bygninger for skimmelsvamp
- Vurdere effekten af brugernes tilstedeværelse på indeklima og energiforbrug
- Vurdere betydningen for komforten af kombinerede indeklimaeksponeringer

Kursusindhold
Kurset omhandler:
- Termisk og atmosfærisk indeklima og dets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer.
- Beskrivelse af relevante målemetoder.
- Skimmelsvampe og renovering for skimmelsvamp.
- Effekten af brugerindflydelse på indeklima og energiforbrug.
- Kombinationer af indeklimafaktorer.

Vores kursister siger:
"Jeg synes generelt alle indlæg var både interessante og lærerige og fremlæggelsen blev foretaget på en god og levende måde."
"Det høje niveau og lærerne formidlingsevne - der gjorde det vedkommende og spændende. Jeg fik meget ud af det trods mine ringe forkundskaber."
"Gode undervisere, godt tilpasset kursus, god vægtning mellem det meget udregningsmæssige, som kan være lidt svært tilgængeligt) og det mere praktiske."

Undervisere
Chefrådgiver Niels Skals, Rambøll,
Driftschef Jakob Karbo, SSG A/S,
m.fl.

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70 12 06 00.

Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.
1. dag

Kl. 09.00 - 09.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 10.00 Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister
v/kursusleder Geo Clausen

Kl. 10.00 - 11. 00 Termisk indeklima, teoretisk grundlag
- Menneskers varmebalance, lokal termisk diskomfort

Kl. 11.00 - 11.15 Pause

Kl. 11.15 - 12.15 Termisk indeklima, praksis
- Krav i BR 18, DS474 Norm for specifikation af termisk indeklima & DS447
- Principper for opvarmning og køling af bygninger
- Måling af termisk indeklima

Kl. 12.15 - 13.15 Frokost

Kl. 13.15 - 14.15 Det atmosfæriske indeklima
- Forureningskilder og niveauer
- Betydning for sundhed, komfort og præstation.

Kl. 14.15 - 15.00 Walk and talk - Relevans i dagligdagen

Kl. 15.00 - 15.15 Pause

Kl. 15.15 - 16.45 Det atmosfæriske indeklima, fortsat
- Målemetoder, herunder sporgasmålinger

Kl. 16.45 - 17.00 Pause

Kl. 17.00 - 18.30 Gruppeopgave 1:
Hvis der er indeklimaproblemer - hvad så?

Kl. 19.00 Middag

2. dag

Kl. 09.00 - 09.45 Brugerindflydelse
v/ Jørn Toftum

Kl. 9.45 - 10.45 Skimmelsvampe
- Udbredelse, arter og vækstbetingelser
- Effekter på mennesker
v/ Niels Skals

Kl. 10.45 - 11.00 Pause

Kl. 11.00 - 12.00 Skimmelsvampe (fortsat)
v/ Niels Skals

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.30 Skimmelsvampe
- Renovering
v/ Jakob Karbo

Kl. 14.30 - 15.00 Afsluttende "Spørgetime"

Kl. 15.00 - 15.15 Pause

Kl. 15.15 - 16.00 Multiple Choice test

Kl. 16.00 Slut

Undervisere
Chefrådgiver Niels Skals, Rambøll
Driftschef Jakob Karbo, SSG A/S
m.fl.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.