Integreret Energi Design
Kategorier: Energi

Integreret Energi Design

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset giver dig de grundlæggende principper for IED (Integreret Energi Design), og hvordan du opnår den bedste helhedsløsning ved bygningsdesign af høj standard, lavt energiforbrug og godt indeklima.

Alt dette uden at det går ud over den arkitektoniske kvalitet eller medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

IED sikrer en bedre forståelse mellem byggeprocessens parter omkring design af bygningen og hvad der skal tages hensyn til når energiforbruget skal minimeres. Minimering af energiforbruget behøver ikke at være raketvidenskab kurset her vil lære dig hvordan det kan gøres og du vil måske få mod på at designe en lavenergibygning selv!

Overordnede kursusmål
Kursets mål er at give dig en brugbar viden om, samt anvendelse af IED i forbindelse med projektering af nye bygninger og i forhold til de nye skærpede energikrav. Du vil lære en simpel trin-for-trin metode til at indarbejde de vigtigste elementer for energiforbrug i bygningen. Derudover vil du lære simple tommelfingerregler til at indarbejde dagslys, elektrisk lys, ventilation og vedvarende energi i bygningen, som kan anvendes til at sikre at bygningen overholder bygningsenergireglementets krav

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende IED:
- forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi i forhold til IED modellen, anvende de gennemgåede principper og værktøjer
- arbejde med metoder til vurdering og valg af de mest optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima.
2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsdesign efter IED metoden:
- rumplacering
- rumgeometri
- isolering og vinduer
- solafskærmning
- ventilationsanlæg
- varmeanlæg
- belysning

Kursusansvarlig
Morten Christensen, COWI
Kl. 9.00 - 9.30 Registrering og morgenbrød

Kl. 9.30 - 9.50 Velkomst og præsentation af program og indlægsholdere
v/ kursusleder Morten Christensen, COWI

Kl. 9.50 10.50 Optimering af passive egenskaber
Rumplacering, rumgeometri, isolering og vinduer, dagslys og solafskærmning
v/ Morten Christensen

Kl. 10.50 - 11.10 Pause, kaffe

Kl. 11.10-11.40 Optimering af aktive egenskaber
Reduktion af elforbrug (lys)
Reduktion af øvrigt elforbrug (pumper, Pc´er mm.)
v/ Morten Christensen

Kl. 11.40-12.00 Ventilation og køling
Pladskrav til ventilationsanlæg
Energimæssige egenskaber
v/

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.00 Optimering af aktive egenskaber
Valg af ventilationsmetode
Valg af køling
Valg af opvarmningsmetode
v/ Morten Christensen

Kl. 14.00 - 14.30 Brug af vedvarende energi som supplerende energikilde
Brug af solfanger, solceller, vindmøller, evt. biobrændsel og overskudsvarme
v/ Morten Christensen

Kl. 14.30- 14.50 Pause, Kaffe og kage

Kl. 14.50 - 15.50 Afsluttende case opgave
Design af mindre bygning ud fra udleveret rumprogram
v/ Morten Christensen

Kl. 15.50 -16.00 Afrunding
Vi samler op på hovedpointer fra kurset og case opgaven. Derefter gennemføres en hurtig evaluering af kursusdagen
v/ Morten Christensen
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.