Lyd
Kategorier: Bygningsfysik

Lyd

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Mads Bolberg
Kursusdato
Kursussted
Status
 
07.05.2019 09:00-20:00
08.05.2019 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Lyd er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i et typisk bygningsprojekt.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnet kursusmål
Kursets mål er at give dig viden om støjs virkninger på mennesker, principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø, samt om akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter, herunder både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Kursusindhold
Grundlæggende akustiske begreber
Støjs virkninger på mennesker
Måling af lyd og metoder til vurdering af støj
Udendørs lydudbredelse
Støjskærme
Rumakustik og efterklangstid
Lydabsorberende materialer
Luftlydisolation og trinlydisolation
Støjbestemmelser og bekæmpelse af støj i bygninger
Principper for design af god akustik i rum.

SBi-anvisninger
SBi-anvisninger om Lydisolering udleveres på kurset.

Vores kursister siger:
"Emnet er relevant og spændende. Mads Bolberg er en sympatisk og medlevende
underviser. Mads er inde i stoffet og har et stort overblik som spænder fra teori til
praksis, og han evner at perspektivere dette."

"En god gennemgang af et tungt emne med god disponering og opdeling af
underemnerne."

"Dygtig og engageret underviser. God afveksling mellem teori og praksis."

Underviser
Senior Acoustical Specialist Mads Bolberg, Rockwool
Senior Specialist Acoustics & Vibration Per Finne, DELTA

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres..
1. dag

Kl. 09.00 - 09.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 10.00 Velkomst og formål, præsentation af indlægsholdere og kursister
v/ kursusleder Mads Bolberg

Kl. 10.00 - 11. 00 Grundlæggende akustiske begreber

Kl. 11.00 - 11.15 Pause

Kl. 11.15 - 12.15 Støj og mennesker - gældende lovkrav og regler
Påvirkning af lyd og støj på mennesker
Trafikstøj, Installationer

Kl. 12.15 - 13.15 Frokost

Kl. 13.15 - 14.15 Måling af lyd og bedømmelse af støj

Kl. 14.15 - 14.45 Praktiske eksempler på støjopgaver (kontorer og industri)

Kl. 14.45 - 15.15 Pause

Kl. 15.15 - 16.45 Rumakustik, efterklangstid

Kl. 16.45 - 17.00 Pause

Kl. 17.00 - 18.30 Gruppeopgave: Beregning og måling af efterklangstid

Kl. 19.00 Middag

2. dag

Kl. 08.30 - 09.00 Gennemgang af gruppeopgave

Kl. 09.00 - 10.00 Rumakustik, lydabsorbenter og akustisk design

Kl. 10.00 - 10.30 Pause

Kl. 10.30 - 11.30 Luftlydisolation

Kl. 11.30 - 12.15 Luftlydisolation, fortsættelse

Kl. 12.15 - 13.15 Frokost

Kl. 13.15 - 14.00 Trinlydniveau

Kl. 14.00 - 15.00 Flanketransmission og svømmende gulve

Kl. 15.00 - 15.15 Pause

Kl. 15.15 - 16.00 Multiple Choice test

Kl. 16.00 Evaluering og afslutning

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.