Molio Beskrivelser (tidl. bips) - for begyndere

kr. 2.950,00
(ekskl. moms)
kr. 3.687,50
(inkl. moms)
1/2-dagskursus i udarbejdelse og anvendelse af Molios (tidl. bips) beskrivelsesværktøj - B1.000 struktur.

Molio arbejder pt. på helt ny struktur for beskrivelsesværktøjet, som er sendt i høring 1. marts 2018.
Herefter vil der pågå et revisionsarbejde, så vi forventer at have Ny struktur for beskrivelsesværktøjet implementeret ultimo 2018.

Dette er et introduktionskursus i beskrivelsesværktøjet i den eksisterende B1.000 struktur.

Hvad lærer jeg?
Du får en indsigt i hvordan Molio Beskrivelser er opbygget. Vi fokuserer på beskrivelsesstrukturen, begreberne, og hvordan beskrivelserne downloades.

Indhold
Vi gennemgår den beskrivelsesstruktur, der ligger til grund for Molio Beskrivelser, og lægger ud med at give dig et overblik over formål og fordelene ved at bruge beskrivelsesværktøjet.

Du får indblik i, hvordan du som projekterende henter et beskrivelsesparadigme online, og hvordan dette bearbejdes til en projektspecifik arbejdsbeskrivelse ved at tilføje og/eller fravige krav og specifikationer i basisbeskrivelsen. Vi ser fx på, hvordan krav og specifikationer for materialer og udførelse placeres i en arbejdsbeskrivelse.

Emner
- Molios beskrivelsesstruktur
- Byggesagsbeskrivelsen
- Arbejdsmiljøbeskrivelsen
- Arbejdsbeskrivelser
- Beskrivelsesanvisninger
- Molios basisbeskrivelser
- Forholdet mellem basisbeskrivelser og projektspecifikke beskrivelser
- Projektinformationernes placering

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til dig som projekterende (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører mm.), der for første gang skal i gang med at udarbejde beskrivelser for byggesager i henhold til Molios beskrivelsesstruktur.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger:
"Underviserens indsigt i emnet var optimal".

Underviser
Kim Streuli, Molio


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30 - 9.00
Registrering - kaffe/te

Kl. 9.00-12.00 (med indlagte pauser)
- Indledning: Velkomst inkl. præsentationsrunde
- Kort om Molios standarder og værktøjer
- Introduktion til beskrivelsesværktøjet

- Gennemgang af strukturen for byggesagsbeskrivelsen og arbejdsmiljøbeskrivelsen
- Gennemgang af strukturen for arbejdsbeskrivelserne og bygningsdelsbeskrivelserne
- Gennemgang af Molios hjemmeside og hvordan du henter beskrivelsesmaterialet

- Fælles opsamling på kursusdagen

Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.