Retspraksis: Entreprise + Udbud + Forsikring
Kategorier: Byggejura

Retspraksis: Entreprise + Udbud + Forsikring

kr. 4.995,00
(ekskl. moms)
kr. 6.243,75
(inkl. moms)
Højeffektiv praksisgennemgang inden for entreprise-, udbuds- og forsikringsret. Hør hvad de vigtigste afgørelser betyder for dig og spar en masse besvær, tid og penge!

Kurset udbydes i samarbejde med JUC.

Hvad lærer jeg?
Du får en grundig, praksisorienteret gennemgang af en buket af afgørelser inden for en række udvalgte områder. Der vil være fokus på gennemgang af de vigtigste og retningsgivende afgørelser indenfor hvert retsområde, med udgangspunkt i den virkelige verden og faktiske tvister mellem parterne.

Indhold
Entreprise- udbuds- og forsikringsretten er i høj grad reguleret af praksis på området.

Kendskab til den forskelligartede praksis er relevant og vigtig både for rådgivere og praktikere, der beskæftiger sig indenfor entreprise-, udbuds- og/eller den forsikringsretlige verden. Det kan dog være utroligt tidskrævende at sætte sig ind i og bevare det fulde overblik over dette store praksisområde.

Vi har derfor samlet de vigtigste, retningsgivende afgørelser for dig - og præsenterer og gennemgår en oversigt over de vigtigste entreprise-, udbuds- og forsikringsretlige afgørelser med fokus på konkrete tvister og faktiske problemstillinger - og hvad de i praksis betyder for dig. Derved slipper du for den tidskrævende proces det er, at sortere de vigtigste afgørelser fra - og arbejdet med at sætte dem ind i en praktisk sammenhæng.

Emner er blandt andet:
- Forældelse
- Mangler
- Syn og skøn
- Aftaleindgåelse
- Leveringsvilkår
- Projektansvar
- Producentansvar
- Dagbøder
- Forsikringspligt
- Følgeskade
- Afleveringstidspunkt
- Totalentreprise
- Rådgivningsansvar
- Ansvarsbegrænsning
- Materialevalg
- Selvforsikrer
- Egen skyld
- Ingeniøransvar
- Garantiansvar
- Fagmæssigt korrekt
- Udbudsmateriale
- Kontraktsovertagelse

Målgruppe
Kurset giver værdifuld indsigt for både jurister og ikke-jurister og er derfor målrettet:

- Advokater der beskæftiger sig med rådgivning i forbindelse med entreprise-, udbuds- og forsikringsret
- Bygherrer, entreprenører, driftsherrer og andre, der beskæftiger sig med entreprise-, udbuds- og forsikringsret og som ønsker et indblik i praksis.

Underviser
Advokat og partner, Simon Heising, Nexus Advokater

Simon Heising har igennem flere år specialiseret sig i rådgivning om entrepriseret, forsikringsret og fast ejendom, og fører sager herom ved retterne og voldgiftsnævn. Han beskæftiger sig endvidere med generel rådgivning omkring erhvervslivets forhold.

Derudover underviser Simon Heising løbende ved Forsikringsakademiet, JUC og Byggecentrum, blandt andet i kurserne ABR 89, AB 92, ABT 93, AB Forbruger, Entrepriseret, Byggeriets kontrakter, køb og salg af fast ejendom, Syn og skøn, Graveskader, Obligatoriske efteruddannelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige, Ejerskifteforsikring for specialister.

Byggecentrum og JUC forbeholder sig ret til ændringer.
Der udarbejdes ikke program. Programmet vil blive tilpasset deltagerne og diskussionen på dagen.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.