Systemleverancer og funktionsudbud
Kategorier: Byggejura

Systemleverancer og funktionsudbud

kr. 4.950,00
(ekskl. moms)
kr. 6.187,50
(inkl. moms)
Ansvar og risiko ved systemleverancer og funktionsudbud
- ekstraarbejder og mangelhåndtering


Formål og udbytte
På dette kursus får du et overblik over reglerne om systemleverancer og funktionsudbud, herunder også de nye bestemmelser om emnet, der er indsat i AB18.

Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når denne entrepriseform er valgt for enten hele eller dele af et projekt.

Kurset tager en praktikervinkel , så du får brugbare værktøjer til at gennemføre dit byggeri mangelfrit til den aftalte tid og pris.

Indhold
Anvendelsen af systemleverancer/funktionsudbud fører mange spændende muligheder med sig. Men forskydningen af f.eks. projekteringsforpligtelser og ansvarsfordelingen kan føre til mange uklarheder og tvister.

Det er derfor af stor vigtighed, at man har helt styr på aftalegrundlaget og har kendskab til de uskrevne regler om systemleverancer/funktionsudbud, så det er tydeligt, hvem der står for hvilke ydelser, og hvem der bærer ansvaret for hvad.

Vi ser med praktikerens øjne på emner som skitseret i programmet.

Målgruppe
Bygherrer, entreprenører og rådgivere

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Advokat Anders Nørgaard Sørensen, Molt Wengel

Pris
Hele dagen: 4.950 kr. ekskl. moms.

Du kan også vælge udelukkende at deltage formiddag eller eftermiddag.
Formiddag: 2.950 kr. ekskl. moms (Systemleverancer og ekstraarbejder)
Eftermiddag: 2.950 kr. ekskl. moms (Systemleverancer og mangler)

Oplys gerne det ifm. tilmeldingen (online: Skriv det i kommentarfeltet), så bliver du tilmeldt rette del og får faktura på rette beløb.

Baggrund
De entrepriseretlige mellemformer - systemleverancer og funktionsudbud - giver ofte anledning til uklarheder om entreprisegrænser og ansvarsfordeling, hvilket i stadig højere grad afføder tvister om ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og mangler.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 - 12.30
Systemleverancer og ekstraarbejder
- Glemte ydelser, bi-ydelser og uforudsete forhold
- Uklarheder i udbudsmaterialet
- Aftaler om ekstraarbejder og rådgiverens fuldmagt til at indgå aftaler
- Manglende (skriftlige) aftaler om ekstraarbejder
- Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejder
- Prissætning af ekstraarbejder og uenighed om betaling
- Ekstraarbejder og tidsfristforlængelse, herunder betaling for forlænget byggetid
- Hvordan påvirker systemleverancer standardaftalerne (AB92, ABT93, ABR89 og den nye AB18)?
- Hvordan påvirker systemleverancer ansvarsgrundlaget?
- Hvordan kan/skal systemleverancer reguleres i udbudsmateriale og aftalegrundlag?
- Tips og tricks til den juridiske håndtering af systemleverancer

Kl. 12.30
Frokost

Kl. 13.15-16.15
Systemleverancer og mangler
- Mangelstyper - hvad er en mangel, når der er aftalt systemleverance?
- Udviklingsskader (MgO-plader)
- Mangelbeføjelser - bygherrens reaktionsmuligheder i udførelsesfasen og efter aflevering
- Mangelhåndtering og effektiv afhjælpningsproces
- Før-aflevering
- 1- og 5-årsgennemgang - opfølgning på tidligere konstaterede mangler
- Syn- og skøn - hurtig gennemførelse så byggeprocessen ikke går i stå
- Reklamationsfrister og forældelse - hvornår fortaber bygherre sine (mangels)krav?
- Sammenspillet mellem entreprenørens mangler og forsikringer (bygningskasko, all-risk etc.)
- Rådgivers tilsynsansvar

Kl. 16.15
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.