Temadag: Glas glas glas - sidste nyt i glas

kr. 1.950,00
(ekskl. moms)
kr. 2.437,50
(inkl. moms)
Konkrete værktøjer og aktuel byggeteknisk viden

GLASINDUSTRIEN har tilrettelagt denne temadag med henblik på at orientere byggeriets rådgivende, udførende og producenter om den seneste glasudvikling og de nyeste publikationer om glas.

Formål
Glas spiller en stadig større rolle i byggeriet. Denne temadag har til formål at hjælpe alle med at projektere med glas, installere glas og vedligeholde glas. Emnerne retter sig mod sikkerhed - særligt i det private hjem, montage på byggepladsen, glas i elevatorer og glas til at gå på - gulvglas. Temadagen orienterer også om mærkning af glas, som har vist sig at være en krævende opgave.

På temadagen får du viden om
- Glassikre miljøer - særligt i boliger
- Rude- og facademontage med semi-robotter
- Hvad er ret og vrang i reglerne for byggepladsens glas?
- Mærkning af glas: Hvor, hvad, hvordan?
- De nyeste regler vedr. glas til elevatorer
- Glas til at gå på, hvad, hvordan? Aktuelle byggesager med gulvglas
- Aktuelt byggeri og projektering med glas

Målgruppe
Konferencen retter sig mod glasforarbejdende virksomheder, projekterende & rådgivende arkitekter, glarmestre og facade-entreprenører, bygherrer og developere, der gerne vil blive klogere på den seneste udvikling med og i glas.

Pris
Temadagen koster kr. 1.950,- for ikke-medlemmer og kr. 1.450,- for medlemmer af Glasindustrien. Du skal blot huske at nævne medlemskabet ifm. tilmeldingen, så fratrækker vi rabatten på fakturaen. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Peter Orby, BAM-BUS
Kurt Nielsen, Global Lift Group A/S
Michael Skouenby, Dansk Special Transport A/S
Carl Axel Lorentzen, GLASINDUSTRIEN
Michael Stappert, GLASINDUSTRIEN

Molio og GLASINDUSTRIEN forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 09.30
Ankomst - registrering og morgenmad


Kl. 10.00
Glassikre miljøer - boligen

Introduktion v/ formand for GLASINDUSTRIEN Michael Stappert.
Præsentation: Diplomingeniør, formand for Glasindustriens tekniske udvalg Carl Axel Lorentzen

Kl. 10.30
Indbrudssikring af privatboliger
Introduktion v/ programchef Britt Wendelboe, TRYGFONDEN.
GLASINDUSTRIEN: Sikringsglas i privatboliger. Aug. 2018

Kl. 11.15
Mærkning af glas

Introduktion: Carl Axel Lorentzen
GLASINDUSTRIEN: Mærkning af glas, 2017

Kl. 11.45
Introduktion v/ teknisk chef Michael Andersen Thorsted. DEKO.
GLASINDUSTRIEN: Gulvglas. Glas til at gå på. April 2018.

Kl. 12.15
Frokost


Kl. 13.00
Den dynamiske solafskærmning

Introduktion v/ teknisk rådgiver hos PILKINGTON AB, Alexander Mattson.
GLASINDUSTRIEN: Indeklima og Glas, rev. 2016

Kl. 13.45
Glas til elevatorer

Introduktion v/ sekretariatschef Jan Stiiskjær, ELEVATORBRANCHEN.
GLASINDUSTRIEN: Glas til elevatorer. Revision 2018

Kl. 14.30
Pause med kage

Kl. 15.00
Semirobotter:
Glas- og facademontage på byggepladsen I
Arbejdsmiljøkonsulent i BAM-BAR, Peter Orby:
Hvad siger Arbejdsmiljøloven?

Kl. 15.30
Semirobotter:
Montage af glassektioner med WALLMO
Demonstration ved dir. Lars Andresen, WALLMO A/S.

Kl. 16.00
Semirobotter:
Glas- og facademontage på byggepladsen II
Demonstration v/ dir. Kurt Nielsen, GLOBAL LIFT
GROUP DANMARK og afd.leder Michael Skouenby,
DANSK SPECIAL TRANSPORT A/S.
GLASINDUSTRIEN:
Håndtering af Glas og Termoruder på Byggepladsen

Kl. 16.30
Temadagen slutter - tak for i dag


Molio og GLASINDUSTRIEN forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.