Temadag: Glas glas glas - sidste nyt i glas

kr. 1.950,00
(ekskl. moms)
kr. 2.437,50
(inkl. moms)
Kursusdato
Kursussted
Status
 
26.09.2018 10:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Temadag: Glas glas glas - sidste nyt i glas er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Konkrete værktøjer og aktuel byggeteknisk viden

GLASINDUSTRIEN har tilrettelagt denne temadag med henblik på at orientere byggeriets rådgivende, udførende og producenter om den seneste glasudvikling og de nyeste publikationer om glas.

Formål
Glas spiller en stadig større rolle i byggeriet. Denne temadag har til formål at hjælpe alle med at projektere med glas, installere glas og vedligeholde glas. Emnerne retter sig mod sikkerhed - særligt i det private hjem, montage på byggepladsen, glas i elevatorer og glas til at gå på - gulvglas. Temadagen orienterer også om mærkning af glas, som har vist sig at være en krævende opgave.

På temadagen får du viden om
- Glassikre miljøer - særligt i boliger
- Rude- og facademontage med semi-robotter
- Hvad er ret og vrang i reglerne for byggepladsens glas?
- Mærkning af glas: Hvor, hvad, hvordan?
- De nyeste regler vedr. glas til elevatorer
- Glas til at gå på, hvad, hvordan? Aktuelle byggesager med gulvglas
- Aktuelt byggeri og projektering med glas

Målgruppe
Konferencen retter sig mod glasforarbejdende virksomheder, projekterende & rådgivende arkitekter, glarmestre og facade-entreprenører, bygherrer og developere, der gerne vil blive klogere på den seneste udvikling med og i glas.

Pris
Temadagen koster kr. 1.950,- for ikke-medlemmer og kr. 1.450,- for medlemmer af Glasindustrien. Du skal blot huske at nævne medlemskabet ifm. tilmeldingen, så fratrækker vi rabatten på fakturaen. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Peter Orby, BAM-BUS
Kurt Nielsen, Global Lift Group A/S
Michael Skouenby, Dansk Special Transport A/S
Carl Axel Lorentzen, GLASINDUSTRIEN
Michael Stappert, GLASINDUSTRIEN

Molio og GLASINDUSTRIEN forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 09.30
Ankomst - registrering og morgenmad


Kl. 10.00
Glassikre miljøer - boligen


Introduktion v/ Michael Stappert
GLASINDUSTRIEN: Sikkerhedsglas i praksis samt ny publikation v/ Carl Axel Lorentzen

Kl. 10.45
Glas - og rudemontage på den pladstrængte byggeplads I


BAR: Hvad siger Arbejdsmiljøloven?

Glas - og rudemontage på den pladstrængte byggeplads II
Reportage og demonstration v/ Kurt Nielsen, Global Lift Group og Michael Skouenby, Dansk Special Transport
GLASINDUSTRIEN: Håndtering af Glas og Termoruder på Byggepladsen, 2003

Kl. 12.00
Frokost


Kl. 13.00
Mærkning af glas


GLASINDUSTRIEN: Mærkning af glas, 2017
Introduktion: Carl Axel Lorentzen

Kl. 13.45
Glas til elevatorer


GLASINDUSTRIEN: Glas til elevatorer. Revision 2018
Introduktion v/ Elevatorbranchen

Kl. 14.30
Pause med kage

Kl. 15.00
Gulvglas - glas til at gå på

Introduktion v/ Deko a/s
GLASINDUSTRIEN: GLAS TIL AT GÅ PÅ - GULVGLAS - publikation 2018

Kl. 15.45
Afrunding med debat

Kl. 16.00
Temadagen slutter - tak for i dag


Molio og GLASINDUSTRIEN forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.