Ventilation og indeklima i skoler og daginst.

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
- alt om de nye krav i bygningsreglementet til skoler og dagistitutioner

Formål
Kurset sætter fokus på fortolkning og konsekvenser af de nye skærpede BR-krav til ventilation og indeklima i skoler og daginstitutioner, og giver praktiske anvisninger til hvordan kravene bedst muligt kan indfries. Der gives en indføring i hvilke faktorer der typisk indvirker på indeklimaet, hvor problemerne viser sig, og hvordan de kan afhjælpes. Kurset giver desuden enkle værktøjer til at danne et økonomisk overblik.

Indhold
Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet, har kortlagt omfanget af udfordringer i rapporten Indeklima i skoler publiceret i marts 2017, og meget aktuelt er kravet til den maksimalt tilladte CO2-koncentration blevet præciseret i et nyt tillæg til bygningsreglementet, som træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Tidligere var kravet formuleret som max 0,1 % CO2, hvilket på grund af afrundingsreglerne i praksis af mange blev fortolket som max 1499 ppm. I det nye bygningsreglement er formuleringen ændret til max 1000 ppm. Dette medfører et behov for høje luftskifter i opholdsrummene, hvilket i praksis ofte vil give udfordringer. Særligt ved opgradering og renovering af ventilationsanlæg i bygninger hvor pladsforholdene er begrænsede. Ydermere skal ventilationsanlæggets ydelse være fleksibel og der skal tages hensyn til afgasning fra byggematerialer.

Kurset giver praktiske anvisninger til hvordan de nye krav og præciseringer i tillæg til BR15 bedst muligt kan indfries. Hovedkonklusionerne fra rapporten Indeklima i skoler gennemgås, og du får en indføring i hvilke faktorer der typisk indvirker på indeklimaet, hvor problemerne viser sig, og hvordan de kan afhjælpes.

Udbytte
På dette kursus får du viden om:
- Gældende krav og anbefalinger til CO2
- Hvorfor luftkvalitetens i skoler og institutioner er vigtig
- Hvilke faktorer der indvirker på indeklimaet
- Forståelse for arbejdstilsynets arbejdsmetoder og muligheder for at give påbud.
- Praktiske løsningsforslag til både nybyggeri og renovering
- Forskellige ventilationstekniske løsningsprincipper og metoder til fastlæggelse af de nødvendige luftmængder.
- Anlægsøkonomi og forhold som kan påvirke drift.

Efter kurset har du fået
- forståelse for sammenhængen mellem indlæringsevne og indeklima
- værktøjer til at bestemme det nødvendige luftskifte i skoler og daginstitutioner
- indsigt i fordele og ulemper ved forskellige ventilationsprincipper
- overblik over anlægs- og driftsøkonomiske forhold vedr. etablering af ventilation i skoler og daginstitutioner
- lært at målrette indsatser mod arbejdstilsynets fokusområder

Undervisningsform
Undervisningen på kurset veksler mellem teori, diskussion, praktiske anvisninger og gruppeopgaver. Det er en fordel hvis kursisten medbringer PC.

Målgruppe
Kurset er for dig, der er bygherrerådgiver, ingeniør, bygningskonstruktør eller entreprenør og ønsker at blive opgraderet med de nyeste krav, anbefalinger og anvisninger til opfyldelse af bygningsreglementets nye krav til sikring af et godt indeklima i skoler og daginstitutioner.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Lektor, Center for Indeklima og Energi Geo Clausen, DTU Byg
Indehaver Lars Christensen, C-Raadgivning
Arbejdsmiljørådgiver Maiken Brarup, Dansk Miljørådgivning A/S
Civilingeniør og indeklimarådgiver Bente Bjerggaard Laudal, EWII Energi A/S

Baggrund
Indeklimaet i skoler og institutioner har været et diskussionsemne i årevis, og sammenhængen mellem indlæringsevne og luftkvalitet er påvist gennem talrige undersøgelser. Alligevel lever indeklimaet på mange danske skoler og institutioner ikke op til arbejdstilsynets og bygningsreglementets krav. 1 juli skærpes kravene yderligere, og det forventes at kommunerne i stort omfang vil igangsætte renovering og opgradering af ventilationsanlæg, ligesom der vil være øget fokus på tiltag der medvirker til at skabe et godt indeklima for institutionernes brugere og ansatte.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - kaffe/te og morgenmad


Kl. 09.00 - 09.15
Intro til kurset og dagens program


Kl. 09.15 - 10.15
Sammenhæng mellem indeklima og indlæring

v/ Geo Clausen, leder, Center for indeklima og energi, DTU

Kl. 10.15 - 10.30
Pause


Kl. 10.30 - 11.15
Kortlægning og forbedring af indeklima

v/ Bente Bjerggaard Laudal, energirådgiver, EWII Energi A/S

Kl. 11.15 - 12.00
Krav til målinger samt udstyrs- og analysevalg

v/ Maiken Brarup, Dansk Miljørådgivning A/S

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost


Kl. 13.00 - 13.45
Projektering af ventilationsanlæg

Faldgruber, køling, drift og vedligehold, brandforhold.
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 13.45 - 14.15
Commissioning og funktionsafprøvning

Forudsætninger, processtyring og effekt
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 14.15 - 14.45
Kaffe, kage og netværk


Kl. 14.45 - 15.45
Praktiske erfaringer med byggeprojekt og anlægsøkonomi

v/ Ventilationsentreprenør

Kl. 15.45 - 16.00
In plenum dialog og opsamling på dagens indlæg


Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.