Webinar: Værktøjer til lavenergidesign

kr. 1.200,00
(ekskl. moms)
kr. 1.500,00
(inkl. moms)
Værktøjer til lavenergidesign

WEBINAR 1 - Dagslys
Dagslyset er en af de grundlæggende designelementer og indgår derfor også ofte som omdrejningspunkt i integrerede designprocesser. På dette webinar vil man blive indført i BR18/20 krav og bæredygtigheds certificeringers tilgang (DGNB), samt herunder en ny vejledning til 10% metoden . Der vil også kort blive orienteret om relevante programmer til dagslysberegninger.
Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtigt Byggeri Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

WEBINAR 2 - iDbuild
Generelt gælder for et tilfredsstillende lavenergidesign, at man prioriterer en tidlig indsats med analyser vedr. den optimale balance mellem energi, dagslys og termisk indeklima. Man kan ved analyse og paramtervariationer på dele af byggeriet finde mulighedsrummet for designet. På webinaret vil man få undervisning af udvikleren af programmet fra AU (tidligere DTU), som også orienterer om andre og nye lignende værktøjer.
Underviser: Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet

WEBINAR 3 - BeREAL
Siden 2016 man anvendt energirammen til at dokumentere overholdelse af bygningers energiramme. Det er således en test-kørsel af en bygning ud fra fastlagte forudsætninger. Programmet kan også med de rette inddata give et bud på de faktiske energiforbrug, men mange faktorer kan spille ind på en variation. BeREAL handler om at beregne et realistisk energiforbrug på grundlag af en energiramme beregning. Og få kortlagt de mest betydende faktorer.
Underviser: Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet

WEBINAR 4: Ibrugtagning af bygninger
Meget byggeri viser ikke at leve op til forventningerne mht. energiforbrug og indeklima. Med en systematisk arbejdsproces kan der defineres de væsentigste indsatsområder, gennemføres effektive tværfaglige granskninger og palnlægges test og uddannelse. Der vil blive gennemgået intentionerne i normen for commissioning og orienteret via cases samt en kort relatering til begreber som performancetest og funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet.
Underviser: Ingeniør, indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma

Målgruppe
Webinarerne henvender sig til følgende målgrupper:

- Arkitekter, konstruktører og ingeniører, samt totalentreprenører, bygherrer og developere som planlægger, projekterer eller udfører større etagebyggerier til kontor og erhverv.
- Bygherrer og developere som vil have en overordnet forståelse for bygningsdesignets indvirkning på energi og indeklima, med henblik på værdiskabelse

- Arkitekter og bygningskonstruktører som vil have en dybere og bredere forståelse af lavenergibyggeri og som ønsker at være klædt bedre på i dialogen med bygherrer og ingeniørerne når det gælder beregninger på optimering af en bygnings energibalance og indeklima - samt totaløkonomi og miljøkonsekvens
- Ingeniører som enten er erfarne og ønsker en mere professionel 'omskoling' pga. ændret kompetenceprofil, eller yngre ingeniører som gerne vil have en 'faglig opgradering' i takt med større ansvarsområde.

Tid og sted
Webinar 1: 19. marts 2019 kl. 10-11 (online)
Webinar 2: 27. marts 2019 kl. 10-11 (online)
Webinar 3: 2. april 2019 kl. 10-11 (online)
Webinar 4: 10. april 2019 kl. 10-11 (online)

Pris
1.200 kr. for de 4 webinarer

Alle priser er ekskl. moms

Læs mere
De 4 webinarer er en del af kurset Lavenergidesign for større bygninger. Du kan læse meget mere om kurset her.

Molio - Byggeriets Videnscenter forbeholder sig ret til ændringer.
Program er under udarbejdelse
Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.