Byggeriets målrettede uddannelser

Byggeriet er i rivende udvikling. Byggeriets aktører konfronteres konstant med nye krav, nye teknologier og nye metoder i de professionelle sammenhænge, de indgår i.  


Molios uddannelser er målrettede og dybt forankrede i byggebranchens aktuelle udfordringer og konkrete løsninger. Det betyder, at du altid får praktisk og teoretisk viden med dig hjem, som du reelt kan bruge til noget. 

 

Alle vores uddannelser er - med enkelte undtagelser - opbygget fleksibelt, så de kan sammensættes individuelt og tilpasses forskellige behov og niveauer.

 

Når du har færdiggjort en uddannelse og bestået den afsluttende eksamen, får du et officielt uddannelsesdiplom eller certifikat fra Molio. Det giver både værdi til din virksomhed og til din personlige karrierevej.

 

Certificering

Med en certificeret uddannelse fra Molio er du sikker på at få et produkt af høj kvalitet. Vores certificerede uddannelser opfylder altid følgende krav:

 

  • Afholdes i professionelle rammer
  • Effektiv service og administration
  • Høj faglighed og aktualitet
  • Fysisk undervisning understøttet af e-læring
  • Afsluttende eksamen med ekstern censor
  • Udstedelse af certifikat fra Molio

 

For at opnå certificering er det et krav, at du:

 

  • Har afleveret alle obligatoriske opgaver rettidigt
  • Har bestået alle obligatoriske prøver og eksamen

Byggeriets Projektlederuddannelse - med PRINCE2® Foundation mulighed

Byggeriets Projektlederuddannelse giver dig både et personligt og et fagligt kompetenceløft, som du kan bruge i praksis - uanset om du er projekterende eller udførende. Du tilegner dig metoder, værktøjer og praktiske kompetencer til at planlægge og styre dine byggeprojekter sikkert i mål. 

Læs mere

Byggeøkonomi

Byggeøkonomi-uddannelsen ruster byggesagens forskellige parter til at leve op til de skærpede krav, levere de øgede ydelser og tage det øgede ansvar der alt sammen er en konsekvens af ABR 2018 og YBL 2018.

Læs mere

Bygherrekompetencer

Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb, hvor du lærer at håndtere din rolle som bygherre professionelt igennem byggeriets forskellige faser. Uddannelsen er målrettet bygherrer og bygherrerådgivere.


Læs mere

Facility Manager - certificeret

Uddannelsen i Facilities Management ruster dig til at arbejde professionelt med FM i din organisation og er målrettet alle, der har ansvar for eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med DFM.


Læs mere

Byggeteknik for arkitekter

Uddannelsen for arkitekter, som ønsker et systematiseret overblik over, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Sammen med andre arkitekter nørder vi byggeteknik med henblik på en større forståelse af teknikken som inspirationskilde til en gennemarbejdet arkitektur. 

Læs mere

Certificeret rådgiver i bæredygtighed

Bliv certificeret rådgiver i bæredygtighed. Uddannelsen er et workshopforløb for rådgivere, bygherrer, developere, producenter, myndigheder og alle andre, der vil have konkret, anvendelig viden om bæredygtigt byggeri.

Læs mere

Bygningsfysikuddannelsen

Uddannelsen giver dig tværfaglig indsigt i bygningskonstruktioner, materialer og klimaforhold og lærer dig at skabe optimale, helhedsorienterede løsninger. Uddannelsen er primært for arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der ønsker viden og værktøjer til at løse bygningsfysiske udfordringer.

 

Læs mere

IKT-koordinator og -leder

Bliv rustet til at håndtere IKT-koordineringen - og dermed til at tage ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter iht. kravene i IKT-bekendtgørelserne.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen for Arbejdsmiljøkoordinatorer

Uddannelsen er udviklet til dig, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere

 

 

Renoveringsuddannelsen

Renoveringsprojekter skal tænkes helhedsorienteret. På Renoveringsuddannelsen får du en professionel tilgang til renoveringsprojekter og til valg af de rigtige løsninger, der forener design, energieffektivitet, byggeteknik, indeklima, totaløkonomi og miljøforhold.