Det nye AB lægger op til dialog og samarbejde

Efter flere års forberedelse er det nye AB-aftalesæt nu sendt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Med den nye AB 18 bliver der indført en obligatorisk gennemgang af det enkelte projekt, hvor alle parter rundt om bordet kigger hinanden i øjnene og ser på, om der er noget, der er overset eller som kunne være bedre.

 

I Dansk Byggeri er man tilfreds med de nye betingelser og venter, at det ikke bare vil fremme samarbejdet mellem bygherrer og entreprenører. Men at det også vil betyde, at der kommer færre tvister mellem parterne.

 

Håber at fravigelser kan undgås

Det tættere samarbejde afspejler sig også i det nye system om løsning af tvister, som netop er udviklet for at få parterne til at tale sammen og løse tvisterne hurtigere og billigere end tidligere, eksempelvis ved mediation eller mægling.

Det anbefales at det nye AB-aftalesæt anvendes fra den 1. januar 2019.

 

 

AB 18 - bestil her

(Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) Anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører.

 

ABR 18 - bestil her

(Almindelige betingelser for rådgivning og bistand for bygge- og anlægsvirksomhed) Anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere - typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere.

 

ABT 18 - bestil her

(Almindelige betingelser for totalentreprise) Anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise.

AB 18 og ABR 18 Forenklet - bestil her

(AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18) Der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.