Brandsikring af småhuse incl. rettelse

Brandsikring af småhuse incl. rettelse

Produktinformation
Forfatter: Lise Olesen
Sider: 115
Udgivelsesår: 2011
Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
ISBN-13: 9788792018960
Varenummer: dbv11001

Kategorier: Brand
kr. 617,00
(ekskl. moms)
 
kr. 771,25
(inkl. moms)
 
 
Brandsikring af småhuse incl. rettelse er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Lovgivningen kræver, at brandsikkerheden i et byggeri skal overholdes og dokumenteres - det gælder for nybyggeri, ændret anvendelse, om- og tilbygninger samt nedrivninger.

DBI har med håndbogen om brandsikring af småhuse skabt et værktøj hvor parterne i byggeriet (projekterende, udførende og myndigheder) kan hente hjælp til, hvordan brandkravene opfyldes efter bygningsreglementet BR10.

Håndbogen omfatter småhuse som f.eks. enfamiliehuse, række- og kædehuse, sommerhuse, campinghytter, samt de sekundære bygninger, der opføres i tilknytning hertil, såsom garager, carporte og udhuse mv.

Bogen Brandsikring af småhuse indeholder bygningsreglementet BR10 brandkrav for de pågældende bygninger hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres.


1 INDLEDNING
1.1 Læsevejledning
1.2 Brandteknisk dokumentation
1.3 Begreber
2 ENFAMILIEHUSE
2.1 Anvendelse
2.2 Flugtveje og redningsforhold

2.2.1 Redningsåbninger
2.2.2 Gangafstand
2.2.3 Dørbredder, fri bredder og åbningsretninger
2.3 Konstruktive forhold
2.4 Brand- og røgspredning

2.4.1 Brandspredning til bygninger på anden grund
2.4.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår
Eller til andre bygninger på samme grund
2.4.3 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
2.5 Brandtekniske installationer
2.5.1 Røgalarmanlæg
2.6 Sekundære bygninger, der opføres i tilknytning til enfamiliehuse
2.6.1 Anvendelse
2.6.2 Flugtveje og redningsforhold
2.6.3 Konstruktive forhold
2.6.4 Brand- og røgspredning
2.7 Redningsberedskabets indsatsmuligheder
3 SAMMENBYGGEDE ENFAMILIEHUSE
3.1 Anvendelse
3.2 Flugtveje og redningsforhold

3.2.1 Redningsåbninger
3.2.2 Gangafstand
3.2.3 Dørbredder, fri bredder og åbningsretninger
3.3 Konstruktive forhold
3.4 Brand- og røgspredning

3.4.1 Brandspredning til bygninger på anden grund
3.4.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår
Eller til andre bygninger på samme grund
3.4.3 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
3.5 Brandtekniske installationer
3.5.1 Røgalarmanlæg
3.6 Sekundære bygninger, der opføres i tilknytning
til række- og kædehuse

3.6.1 Anvendelse
3.6.2 Flugtveje og redningsforhold
3.6.3 Konstruktive forhold
3.6.4 Brand- og røgspredning
3.7 Redningsberedskabets indsatsmuligheder
4 SOMMERHUSE OG CAMPINGHYTTER
4.1 Anvendelse
4.2 Flugtveje og redningsforhold

4.2.1 Redningsåbninger
4.2.2 Gangafstande
4.2.3 Dørbredder, fri bredder og åbningsretninger
4.3 Konstruktive forhold
4.4 Brand- og røgspredning

4.4.1 Brandspredning til bygninger på anden grund
4.4.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår
Eller til andre bygninger på samme grund
4.4.3 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
4.5 Brandtekniske installationer
4.5.1 Røgalarmanlæg
4.6 Sekundære bygninger, der opføres i tilknytning til sommerhuse
4.6.1 Anvendelse
4.6.2 Flugtveje og redningsforhold
4.6.3 Konstruktive forhold
4.6.4 Brand- og røgspredning
4.7 Redningsberedskabets indsatsmuligheder
5 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATSMULIGHEDER
5.1 Adgang- og tilkørselsmuligheder

5.1.1 Køreveje (brandveje)
5.1.2 Redningsåbninger
5.1.3 Røgudluftning
6 LITTERATURLISTE
7 BILAG Brandforhold Tjekliste
8 BILAG Brandklasser
NOTATER