Entrepriseretten

Entrepriseretten

Produktinformation
Forfatter: Torsten Iversen
Sider: 949
Udgivelsesår: 2016
Udgiver: DJØF
ISBN-13: 9788757417098
Varenummer: dbk16041

Kategorier: Kommenterede love og regler
kr. 1.080,00
(ekskl. moms)
 
kr. 1.350,00
(inkl. moms)
 
 
Entrepriseretten er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På vej - Du har varen om 3-7 hverdage.


Entrepriseretten er en helt ny fremstilling, som på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer de regler, principper og afgørelser, der angår retsforholdet mellem bygherre og entreprenør.

Hovedvægten i fremstillingen ligger på en gennemgang af reglerne i AB 92 og ABT 93, men også rådgivning på grundlag af ABR 89 er inddraget. Blandt de emner, der tages op til behandling, er byggeriets organisationsformer, udbud af bygge- og anlægsopgaver, entreprenørens, bygherrens og rådgiverens ydelser, risiko- og forsikringsspørgsmål, sikkerhedsstillelse samt ekstraarbejder og ændringer.

Centralt i fremstillingen står de forskellige former for misligholdelse af entreprise- og rådgivningskontrakter, navnlig i form af forsinkelse med eller mangler ved ydelsen, samt de misligholdelsesbeføjelser, der kan komme på tale i den anledning (herunder naturalopfyldelse, tilbageholdelse af egen ydelse, ophævelse, erstatning, dagbod, udbedringsgodtgørelse eller afslag). Fremstillingen afsluttes med et kapitel om tvistløsning i byggeriet, med særlig vægt på afgørelse ved voldgift ved voldgiftsnævnet, Byggeri og anlæg.

Entrepriseretten erstatter den tidligere Entrepriseret, 4. udgave.


Forord
Kapitel 1. Begreb, historie og afgrænsning
Kapitel 2. Retskilder om entrepriseforhold
Kapitel 3. Byggeriets organisationsformer
Kapitel 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Kapitel 5. Udbud, tilbud, aftale og pris
Kapitel 6. Entreprenørens ydelse
Kapitel 7. Bygherrens ydelse
Kapitel 8. Rådgiverens og klientens ydelse
Kapitel 9. Risiko og aflevering
Kapitel 10. Forsikring
Kapitel 11. Sikkerhedsstillelse
Kapitel 12. Ekstraarbejder og ændringer
Kapitel 13. Entreprenørens indsigelsespligt
Kapitel 14. Entreprenørens projekteringspligt
Kapitel 15. Forsinkelse og tidsfristforlængelse
Kapitel 16. Bygherrens beføjelser ved forsinkelse
Kapitel 17. Dagbøder
Kapitel 18. Forsinkelse fra bygherrens side
Kapitel 19. Entreprenørens beføjelser ved bygherreforsinkelse
Kapitel 20. Forcering
Kapitel 21. Mangelsbegrebet
Kapitel 22. Bygherrens mangelsbeføjelser
Kapitel 23. Bortfald af bygherrens mangelsbeføjelser
Kapitel 24. Produktansvar og (andre) direkte krav
Kapitel 25. Ophævelse
Kapitel 26. Insolvens i entrepriseforhold
Kapitel 27. Personskifte i entrepriseforhold
Kapitel 28. Rådgiverens ansvar
Kapitel 29. Totalentreprise
Kapitel 30. Tvisteløsning i entrepriseforhold
Forkortelsesliste
Litteraturliste
Lovregister
Afgørelsesregister
Stikordsregister