Få automatisk alle opdateringer til BR18

1. januar 2018 trådte BR18 i kraft.

Som for alle tidligere bygningsreglementer, vil der også for BR18 komme jævnlige opdateringer og nye tillæg. Dette kan give store udfordringer, hvis man ikke holder sig ordentligt orienteret.

Derfor kan du her få BR18 med et medfølgende abonnement, som sikrer, at du automatisk får tilsendt alle nye tillæg og opdateringer af Bygningsreglement 2018 til dit ringbind.


Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder denne service.  

 

Bestil BR18 i ringbind her

 

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR18, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager. 

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR18 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Hvordan med vejledningerne til BR18?

I forbindelse med BR18 bliver der udarbejdet en række vejledninger. Nogle er allerede færdige – andre er på vej.

 

Molio samler alle vejledningerne til BR18 i tre ringbind og laver en abonnementsordning, der svarer til det abonnement, du kan få til BR18 i ringbind.

 

Det betyder at du:

 

  • Får de samlede vejledninger til BR18 tilsendt, så snart de er klar (De resterende brandvejledninger forventes primo 2019)
  • Altid har de aktuelle vejledninger stående i ringbind ved siden af dit BR18
  • Sikrer dig, at du fremover automatisk får tilsendt alle nye vejledninger eller opdateringer af vejledninger.

 

Ringbindene er delt op med hhv. Brand-vejledningerne i to bind – og alle de ”andre” i et ringbind.

 

Prisen er 800,- for de to ringbind med Brand-vejledninger (sælges kun som samlet sæt) og 350,- for de resterende vejledninger. Køb alle tre vejledningsringbind til kun 950,- samlet.

 

Køb BR18-Vejledninger med tilhørende abonnement 


BR18-Vejledninger Brand kan bestilles hos Molio på 70 12 06 00. 

Ofte stillede spørgsmål:

Hvorfor er vejledningerne alene?

Med BR18 er der indført en ny struktur for opbygningen af bygningsreglementet. BR18 er nu blevet emneopdelt og indeholder alene de gældende krav.

 

Vejledningsteksterne, som vi kender dem, er taget ud af bygningsreglementet og bliver nu udarbejdet som supplerende vejledninger. Vi har samlet disse supplerende vejledninger til BR18 i to forskellige ringbind (og med hver sin abonnementsordning).

Er alle vejledningerne med?

De fleste af vejledninger er allerede færdige – andre er endnu under udarbejdelse. Det sidste gælder især for vejledninger på området Brand.

Hvordan er vejledningerne samlet?

I ringbindet BR18 - Vejledninger har vi samlet alle de BR18-vejledninger, der ikke vedrører brand. Det gælder fx vejledninger til byggesagsbehandling, energiforbrug, elevatorer, fugt og vådrum og certificeringsordningen.

 

Ringbindet BR18 – Vejledninger – Brand samler de vejledninger, der vedrører brandområdet.

Hvordan er indholdet bygget op?

For at du nemt kan sammenholde vejledningerne med kravteksten, følger indholdet samme opbygning efter emner, som du kender fra BR18. Alle vejledninger er markeret, så du hurtigt kan se hvilket afsnit de supplerer.

Hvorfor et ringbind med abonnement?

Hvis du allerede abonnerer på ringbindet BR18 så ved du, hvordan det fungerer.

 

Et ringbind med tilhørende abonnement giver dig følgende fordele:

  • Du får de samlede vejledninger til BR18 tilsendt i et ringbind
  • Du sikrer dig, at du fremover automatisk får tilsendt alle nye vejledninger eller opdateringer af vejledninger, så dit ringbind altid er opdateret.
  • Du har altid hele samlingen af aktuelle vejledninger stående i ringbind ved siden af dit BR18.

 

Ringbindene er delt op med hhv Brand-vejledningerne i to bind – og alle de ”andre” i et ringbind.

Prisen er 800,- for de to ringbind med Brand-vejledninger (sælges kun samlet) og 350,- de resterende vejledninger – køb en af hver til en samlet pris 950,- samlet.

Vil du hellere have digital adgang til BR18 og vejledningerne?

I Molio Byggedata får du direkte adgang til hele bygningsreglementet og til alle vejledninger, anvisninger og andre publikationer og dokumenter, som bygningsreglementet henviser til.

  • Bygningsreglementet er indarbejdet, så al ny og revideret lovtekst bliver skrevet ind i den gældende lov.   
  • Alle tilhørende dokumenter og publikationer er samlet ét sted
  • Alle ændringer og høringsforslag vil du blive orienteret om i mails   

Dette kan ingen andre i Danmark tilbyde dig.