Brandsikring styrket af (nyt) samarbejde

Foto: Byggecentrum

PRESSEMEDDELELSE | 23.11.2016


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Molio har indgået et samarbejde om en fælles årlig konference om brandsikring i byggeriet til fordel for vidensdeling, større åbenhed og fælles referencer blandt branchens fagpersoner. 


Molio og DBI har gennem mange år haft et godt og solidt samarbejde, blandt andet om Byggedata og Branddata. Nu er samarbejdet udviklet yderligere med en fælles konference om brandsikring, kaldet ”Branddagen”.

 

– Der sker rigtig meget inden for brandsikring, så det er vigtigt, at vi udveksler den viden, der er i branchen og samler kræfterne om at kvalificere de mennesker, som skal arbejde professionelt med brandsikring i byggeriet. Og her er DBI en seriøs og troværdig aktør, som vi er glade for at udbygge vores samarbejde med, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio.

 

Den første Branddag blev en succes

Torsdag den 13. oktober 2016 var 64 fagligt engagerede deltagere fra forskellige dele af byggeriet samlet i HUSET middelfart for at blive opdateret med den nyeste viden inden for brandsikring. Kursusleder Anders Bak Vestergaard havde sammensat dagen: 

 

– Det er godt at få koordineret en samlet indsats og et fælles budskab for branchen. Noget af det, der er svært ved brand, er alle de mange funktionskrav. Mit mål med dagen er, at deltagerne skal få en idé om, hvordan de skal implementere de her brandkrav. Altså at bygge bro mellem reglerne og det praksisnære, siger Anders Bak Vestergaard

 

Hvor ligger hunden begravet?


Det var første gang Branddagen blev afholdt – men ikke sidste gang. Ambitionen er, at konferencen skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, som samler op på nye regler og udviklingen inden for området. Men også hvordan nye brandkrav kan implementeres sikkert i det danske byggeri.

 

– Deltagerne behøver ikke kende alle de regler, der er kommet i år, men det, de forhåbentlig kommer hjem med, er nogle nedslag, som kan give en forståelse for ting, de skal være opmærksomme på. Hvor ligger hunden begravet i det her nye tillæg osv. Det er ikke en slavisk gennemgang af reglerne, men de gode råd, siger Anders Bak Vestergaard.

 

Ifølge kursuslederen er det særligt en udfordring, at brandsikring er blevet et speciale, som mange ikke tør røre ved:

 

– Den største udfordring ved brandsikring er gabet mellem myndigheder, brandingeniører og de udførende. De bevæger sig længere og længere væk fra hinanden. Og på byggepladserne trækker folk sig, når der er tilknyttet en ekspert. På den måde bliver det mere fragmenteret, og man har sine specielle nicheområder, siger Anders Bak Vestergaard.

 

Og hvordan løser man så den slags udfordringer?

 

– Med sådan en dag som denne! Med vidensdeling, slutter han.

 

Branddagen 2017 er allerede datosat (se boks til højre)Det sagde deltagerne:

Tina Asmussen, bygningsingeniør, T-Kon ApS

– Jeg er her for at blive opdateret på den seneste udvikling. Når jeg støder på en udfordring i hverdagens projekter, så er det rart at jeg kan genkende noget, som gør det lettere at tjekke op på. Der har også været ting, jeg er stødt på i dag, som jeg skal huske til en konkret sag. Jeg får nogle rigtig gode råd med hjem.

Claus Bjerre, adjunkt, Erhvervsakademiet Lillebælt

– Vi underviser i brand og tekniske forskrifter, så jeg er kommet for at se om der er noget nyt på tapetet - hvilket der er. Når vi uddanner bygningskonstruktører skal de have den bedst mulige baggrund. Så jeg håber at tage noget viden med hjem, som jeg kan bruge i undervisningen, og som jeg kan dele med mine kolleger.
Der er ikke fælles fodslag i branchen, så det ville være godt med nogle mere fælles linjer for hvordan man greb tingene an.

Søren Carlsen, byggesagsbehandler, Haderslev Kommune

– Der var flere ting, jeg synes var interessant. Blandt andet kravene til højlagre, og hvordan de forskellige klasser skal klassificeres. Man kan læse sig til meget, men det er godt at få bekræftet de indtryk, man gør sig, og kunne stille spørgsmål. Jeg har fået svar på nogle ting som jeg og mine kolleger har undret os over.