Høring: Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj

Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur. Det gør vi bl.a. for, at værktøjet i højere grad kommer til at afspejle brugernes behov og arbejdssituation.

 

Beskrivelsesværktøjet har siden sin begyndelse eksisteret i en stort set uændret form. Forskellige forhold gør, at den nuværende struktur er udfordret. Det drejer sig fx om:

 

  • Komplekse bygningsdele sammensat af bygningsdele fra forskellige fagdiscipliner
  • Ønske om stigende og bredere anvendelse af digitale data
  • Stigende brug af funktionsudbud
  • Beskrivelser for enkle byggesager fylder uforholdsmæssigt meget
  • Nye rammebetingelser (AB/ABR, Bygningsreglement og ydelsesbeskrivelser)

 

Forslaget til ny struktur har været undervejs i flere år og er nu klar til at blive hørt blandt kunder, brugere og interessenter. Det sker med klar opbakning fra vores faglige redaktører og den ansvarlige brugergruppe.

 

Formålet med høringen er dels at sikre en udtalt opbakning til forslaget, og dels at åbne for forbedringsforslag. Begge dele i lyset af at beskrivelsesværktøjet er meget udbredt i branchen, og at implementeringen af forslaget vil være meget ressourcekrævende for Molio.

 

I høringsperioden afholdes der workshops, hvor man vil få mulighed for at høre en præsentation om forslaget til ny struktur, samt stille spørgsmål.

 

Der afholdes workshops for leverandører og entreprenører samt for bygherrer, bygningsejere og rådgivere i hhv. Aarhus og Ballerup.

 

Se overblikket over workshopperne i spalten til højre.

 

 

Find forslag, høringsbrev og høringsmateriale her:

Molio beskrivelsesværktøj - Forslag til ny struktur

 

Bemærk, at dokumentet "Forslag til ny struktur - overblik. Den korte version" indeholder en omtale af forslagets hovedtræk, som for langt de fleste brugere og interessenter vil være tilstrækkeligt for at forstå og kommentere forslaget. De øvrige dokumenter er en væsentlig mere detaljeret præsentation med bl.a. ny indholdsfortegnelse, der giver superbrugere og specialister mulighed for at komme særlig godt ind i stoffet.

 

Høringssvar skal sendes til nystruktur@molio.dk med angivelse af emne ”Høringskommentarer Molio beskrivelsesværktøj – Forslag til ny struktur” senest 18. april 2018. (Datoen er ændret ift. til tidligere udmeldt.)