Molio nyheder

Molio udsender to ugentlige nyhedsmails fyldt med spændende branchenyheder, inspiration til efteruddannelse og konferencer, samt den nyeste byggefaglige litteratur.

En tilskudspulje på knap 25 mio. kr. er nu åben for ansøgninger. Små og mellemstore virksomheder ansøge om tilskud på 100.000 kr. til privat...

Nyhed fra Byggedata: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt tre udkast til bekendtgørelsesændringer til BR18 i høring.

Digitalt Barometer: Digitalisering er måske den mest forandringsskabende kraft siden industrialiseringen. Vi bringer her del 3 af 4 om digitale...

Når et byggeprojekt afsluttes, opstår der ofte problemer med aflevering af de digitale data i BIM-modeller. Ifølge to byg-/driftsherrer skyldes...

BLOXHUB, Molio – Byggeriets Videnscenter, InnoByg – BUILD 4.0 og Dansk Byggeri inviterer til temamøde om det digitale byggeris næste skridt.

IFC gør det muligt at udveksle data på tværs af softwareapplikationer. Og nu findes der en opdateret guide til anvendelse af det fælles fil- og...

De nuværende målemetoder skal dog udvikles, så der kan gennemføres mere præcise målinger af lydabsorberende materiale.

Formålet med bygningsfornyelsen er at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af...

Som producent i byggeriet oplever BIM-specialist Brian Rasmussen, at branchen er tøvende over for at benytte åbne formater som IFC – på trods af...

Mange kender de ikoniske bygninger som Operahuset i Sydney og Pompidoucenteret i Paris. Men få kender en af de allervigtigste hovedpersoner bag....

Digitalt Barometer: Digitalisering er måske den mest forandringsskabende kraft siden industrialiseringen. Vi bringer her del 2 af 4 om digitale...

Nyhed fra Byggedata: Landsplanredegørelse 2019 redegør for de væsentligste elementer i den nye planlov og skaber afsættet for, at kommunerne kan følge...

Brandimprægneringsmidler baseret på salte udvaskes på ganske få år, så den brandhæmmende virkning gradvist forringes med risiko for at skabe en...

Digitalt Barometer: BIM bliver fremover et af de afgørende samarbejdsredskaber i en byggebranche, hvor den digitale forandring ikke længere...

Der er god grund til, at rådgiverne kompetencemæssigt forsikrer sig i forhold til de nye vilkår, lyder det fra Bo Riisbjerg Thomsen,...