Foto: Colourbox

9 millioner kroner målrettes de danske landdistrikter

35 ansøgere fra hele landet fik i går positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de over 9 millioner kroner i støtte til deres projekter i landdistrikterne og på de små øer i hele Danmark.

Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget består af formand Grethe Saabye samt Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix. Ud af i alt 112 ansøgninger har udvalget peget på 35 særligt perspektivrige projekter.

 

Støtte til lokale entreprenører

Det drejer sig om ca. 6 millioner kr. til 23 forsøgsprojekter i landdistrikterne og ca. 3 millioner kr. til 12 projekter på de danske småøer. Altså målrettes i alt 9 millioner kroner de danske landdistrikter til gavn for den lokale udvikling.

 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

 

- Med midlerne fra Landdistriktspuljen ønsker regeringen at støtte lokale kræfter og entreprenører i hele Danmark. Vi giver mulighed for at afprøve de bedste idéer til, hvordan lokalsamfund kan blive mere levedygtige og skabe udvikling og omstilling. Jeg er spændt på at se, hvordan midlerne kommer til at bidrage positivt til udviklingen, for der er masser af spændende og perspektivrige projekter, der nu får bedre mulighed for at folde sig ud.

 

Landdistriktspuljen har i år prioriteret forsøgsprojekter inden for temaet Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: Erhvervsministeriet