Foto: Rambøll

Klimatilpasning af metroen i København

Rambøll skal hjælpe den københavnske metro med at sikre sig bedst muligt mod stormflodssikring og oversvømmelser.

Københavnerne har for længst taget metroen til sig, og for mange udgør de automatiserede hvide tog en nødvendig livline i en hektisk hverdag.  For at opretholde en stabil drift i årene fremover – og ikke mindst når den nye cityring åbner – har Metroselskabet bedt Rambøll om at gå den planlagte klimatilpasning af metrolinjerne efter i sømmene:


- København har gennem de senere år oplevet flere og større skybrud og storme. Samtidig har både DMI og FN’s klimapanel justeret deres prognoser, som viser, at tendensen forsætter fremover. På den baggrund har Metroselskabet valgt at gennemgå de eksisterende og fremtidige metrolinjer med henblik på at opgradere niveauet for klimasikring hvor nødvendigt for at sikre anlæg og drift, siger Lillah Emmik Sørensen, Climate Adaptation and Environmental Specialist i Metroselskabet.


Samarbejde med førende forsker i klimatilpasning og risikovurdering

- Vi skal nu gennemgå data og vurdere, hvorvidt en samlet opgradering er nødvendig samt komme med anbefalinger til yderligere konkrete indsatser for at holde vandet fra skinnerne de næste mange år, siger Christian Nyerup Nielsen, ansvarlig for klimatilpasning hos Rambøll.


For at sikre, at den nyeste forskning på området bliver inkorporeret i projektet, samarbejder Rambøll med Karsten Arnbjerg-Nielsen, der er en førende klimaforsker på DTU.


Læs mere her

Kilde: Rambøll