Foto: Colourbox

Lempelse af loven om bygningsfredning

Folketinget har vedtaget at ændre loven om bygningsfredning, så der kommer ændrede regler for byggetilladelser i bygninger, hvor det kun er ydersiden, der berettiger fredning.

Regeringen vedtog i sidste uge en lovændring, der fremover vil gøre det nemmere at få tilladelse til at ændre interiøret i fredede bygninger, hvor det kun er bygningens yderside, der berettiger fredning. Lovændringen blev vedtaget sammen med Radikale Venstre, DF, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

 

Proportionalitet mellem byrde og værdi

Slots- og Kulturstyrelsen har lavet en gennemgang af alle de fredede bygninger i Danmark. Der har man fundet omtrent 500 bygninger, hvor fredningsværdierne i bygningens indre ikke eksisterer. Normalt har man skullet gå gennem en længere ansøgningsproces for at få lov til at ændre i det, men det bliver nu gjort nemmere.

 

Kulturminister Mette Bock, LA, skriver i fremsættelsen af forslaget:

 

- Kulturministeriets gennemgang af landets fredede bygningsmasse viser, at fredningsværdierne i et mindretal af bygningerne er gået tabt eller ikke længere kan opretholdes og reetableres meningsfuldt. I disse tilfælde savnes proportionalitet mellem byrde og værdi for ejeren og samfundet.

 

Ændrer ikke på regler for nye fredninger

Det nye lovforslag ændrer ikke på reglerne for nye bygninger, der skal fredes. Det fremgår af et skriftligt svar, Mette Bock har givet til Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti:

 

- Lovforslaget om ændringen af bygningsfredningsloven ændrer alene på, at der for visse fredede bygninger kan træffes beslutning om, at der ikke skal søges om tilladelse til visse bygningsarbejder. Lovforslaget ændrer ikke på de kvalitative krav for, at en bygning kan blive fredet, skriver Mette Bock i sit svar.

 

Kilde: Dagens Byggeri