Foto: Realdania

Området mellem bymidte og søfront i Silkeborg skal styrkes

Silkeborg Kommune, foreningen Realdania og lokale aktører har indgået et partnerskab om at gennemføre en parallelkonkurrence om en samlet masterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg by. Masterplanen skal styrke sammenhængen mellem Silkeborgs nærhed til natur og bylivet i byens midte.

Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. Arealerne ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det står i kontrast til, at arealerne i dag stort set kun bruges til parkering og veje.

 

Endnu mere liv, handel og oplevelser i byen

Parallelkonkurrencen skal undersøge og udpege den bedste placering af et fremtidigt Museum Jorn, sådan at det indgår i et velfungerende bymiljø. Masterplanen skal samtidig skabe sammenhæng og balance mellem de mulige projekter på arealerne.  Ud over et nyt museum kan det for eksempel være en bypark, et søbad, et dokanlæg til Hjejlen, boliger, veje, stier og broer. Masterplanen skal desuden vise, hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen.

 

- Vi ønsker en samlet plan for Søfronten og Havnen, så vi kan forstærke byens liv, handel og oplevelser og skabe endnu bedre adgang til sø, natur, kultur, handel og outdoor-oplevelser – og dermed endnu større livskvalitet for borgerne. Parallelkonkurrencen skal sikre, at også Søfronten kan indskrives i vores fortælling om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad, siger udvalgsformand Hans Okholm, Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

 

Stor interesse fra investorer og borgere

- Vi mærker en meget stor interesse for at investere i Silkeborg, og borgerne har mange ideer og ønsker til, hvordan vi udvikler de attraktive arealer i byens hjerte. Derfor ønsker vi en samlet plan for, hvordan Søfronten og Havnen skal udvikle sig bedst muligt, siger borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune.

 

Masterplanen bliver et vigtigt grundlag for den videre proces om at etablere et nyt Museum Jorn, og planen vil danne grundlag for beslutning om fremtidige lokalplaner og anlæg. Desuden skal masterplanen bidrage til at skabe investeringssikkerhed og overblik over de reelle bygge- og anlægsmuligheder på arealerne ved Søfronten og havnen.

 

Arbejdet med et konkurrenceprogram og konkurrencebetingelser går nu i gang. Fra september til november 2018 vil der blive gennemført prækvalifikation, udbud og valg af deltagende arkitektteams.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: Realdania