OPP-udbud af den ny Østre Landsret

Bygningsstyrelsen har netop udbudt OPP-projektet til den ny Østre Landsret. Ønsket er en markant og karakterfuld retsbygning, der signalerer troværdighed, og som samtidig medvirker til, at Østre Landsret fremstår imødekommende, åben og tryghedsskabende.

Bygningsstyrelsen har den 4. december offentliggjort et udbud af et OPP-projekt til den ny Østre Landsret. 


Vicedirektør i Bygningsstyrelsen, Signe Primdal Lyndrup udtaler: 


Vi tror på, at vi med OPP-projektet kan tilvejebringe en velfungerende bygning til Domstolsstyrelsen og Østre Landsret. OPP-leverandøren har et klart incitament til at sammentænke byggeri, drift og vedligehold i et langsigtet perspektiv, og vi har før set denne model lykkes.

 

Betinget grundkøbsaftale er indgået

I forbindelse med OPP-udbuddet har Bygningsstyrelsen indgået en betinget grundkøbsaftale med By og Havn. Den betingede aftale mellem Bygningsstyrelsen og By & Havn omfatter køb af en grund på Trælastholmen i Københavns Nordhavn.


Kort: By & Havn

 

Afviger fra sædvanligt erhvervsbyggeri

Indretningen af byggeriet afviger fra et sædvanligt erhvervsbyggeri, bl.a. på grund af krav til størrelsen af retssale, særlige krav til adgangsforhold m.v. Derfor har Bygningsstyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune undersøgt, hvordan byggeriet kan gennemføres på grunden, og det har bl.a. været nødvendigt at gøre byggefeltet bredere end forudsat i den oprindelige lokalplan. 


Løsningen har været at parallelforskyde den planlagte kanal øst for byggefeltet 10 meter, således at kanalen får den samme bredde, som, det hele tiden har været meningen. Dette er aftalt med Københavns Kommune, og byggeriet til Østre Landsret på byggefeltet er dermed muliggjort. Kanalen etableres dog først, når Østre landsret-byggeriet står færdigt. 


Èn samlet retsbygning

Landsretspræsident for Østre Landsret, Bent Carlsen, udtaler:


- Vi er rigtig glade for muligheden for at kunne bygge en ny Østre Landsret, så vi kan få én samlet retsbygning, der sikrer bedre forhold for borgerne og vores ansatte – både funktionelt og sikkerhedsmæssigt. 


Bent Carlsen er derudover meget tilfreds med, at den ny Østre Landsret vil ligge få minutters gang fra metroen, så det bliver nemt for ansatte og borgere at komme med offentlig transport.


Det er Udviklingsselskabet By & Havn, som byudvikler Nordhavn. Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen glæder sig over Østre Landsrets flytning til Trælastholmen:


- Jeg er tilfreds med, at aftalen er kommet i hus. Nu begynder vi for alvor at kunne se konturerne af Trælastholmen som et dynamisk kvarter primært med erhverv ved Metrostationen Orientkaj. Foruden Østre Landsret ved vi nu, at der bygges et Comwell hotel. Det er dejligt at konstatere, at kvarteret kommer godt fra start med en højprofileret institution som Østre Landsret.


Kilde: Bygningsstyrelsen / By & Havn