Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18
Kategorier: Byggejura

Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Fausing
Kursusdato
Kursussted
Status
 
08.05.2018 09:00-20:30
09.05.2018 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
11.06.2018 09:00-20:30
12.06.2018 08:00-16:30
Sinatur Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
Kongens Lyngby
 
 
 
Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
29.08.2018 09:00-20:30
30.08.2018 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
03.12.2018 09:00-20:30
04.12.2018 08:00-16:00
Sinatur Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
Kongens Lyngby
 
 
 
Byggeriets Hverdagsjura - AB18 og ABT18 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Brug to effektive dage med Entrepriseret - og bliv skarp på AB 18 og ABT 18.

Kort beskrivelse
Hele AB-systemet er til revision, og du får her gennemgået det nye AB 18 og ABT 18.
Du får gennemgangen serveret af en underviserkapacitet, der sidder med ved forhandlingsbordet som medlem af AB-udvalget og er medforfatter af de nye regler. Og som er en af de meget få, der har scoret det maksimale 5-tal i evalueringen fra deltagerne.

OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning

Hvad lærer jeg?
Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren.
Og du får det i en helt opdateret version med de nye regler - og leveret af en af forfatterne af reglerne!

Indhold
Entrepriseret
AB 18 og ABT 18, herunder: Udbud, tilbud, sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, 1- og 5-års eftersyn, arbejdets standsning, ophævelse, syn og skøn, sagkyndig beslutning og voldgift.
Vinterbekendtgørelsen.

NB: Hvis du udelukkende ønsker at høre om, hvad der er nyt i AB 18 ift. AB 92, så har vi et kursus herom med titlen AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92?

Underviser
Projektdirektør, cand.jur., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri)
Henrik Fausing har været med ved forhandlingsbordet som fremtrædende medlem af AB-udvalget og har været førende medforfatter af de nye regler.

Vores kursister siger:
"God, dygtig og engageret underviser, som formåede at holde interessen fanget trods lange dage og til tider tungt stof."
"Overordentlig velforberedt og dygtig. Meget stor respekt for Henrik, der kan formidle så svært et emne på så overskuelig, spændende og lærerig måde. Har aldrig oplevet bedre underviser."
"Byggeriets hverdagsjura er i sig selv et forholdsvist tungt tema - derfor var det en forbilledlig formidling af emnet af en meget vidende og erfaren underviser. Der blev slået knude på mange forskellige ender."
"Tror ikke man kan finde meget mere kompetent underviser".
"Underviserens evne til at kombinere paragrafferne med voldgiftsafgørelser var eminent og virkelig godt struktureret"
"Super med med foredragsholderens nærmest uendelige viden om emnet."
"God underviser der tydeligvis har stort kendskab til og solid viden om alle dele af entrepriseretten."
"Godt at der blev taget udgangspunkt i praktiske eksempler."
"Dejligt med de mange eksempler på den praktiske anvendelse af lovgivningen og super godt med en meget engageret foredragsholder".

Underviser Henrik Fausing har på kurset fået de maksimale 5,0 ud af 5,0 mulige i evaluering fra deltagerne på kurset.

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og som indgår kontrakter og har ansvar for tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Baggrund
AB-systemet, revideres i disse år. Der pågår meget grundige arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter.

Det munder ud i, at vi snart har ny AB, ABR og ABT - og at byggeriets parter dermed får et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde

Høringen om de nye AB er forventes afsluttet 14/2-18 - og AB erne forventes endeligt offentliggjort 2/5-18.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.
PROGRAM

1. dag

kl. 9.00
Registrering - kaffe/te

kl. 9.30 - 20.30
Indledning og undervisning


2. dag

Kl. 8.30 - 15.45
Undervisning

Kl. 15.45
Evaluering og afslutning

Kl. 16.00
Kursus slut

FØLGENDE EMNER GENNEMGÅS HENOVER DE TO DAGE:

Aftaleindgåelse

AB 18 og ABT 18

A. Aftalegrundlaget
- Udbud
- Tilbud

B. Sikkerhedsstillelser og forsikring
- Arbejdsgarantier
- Bygherresikkerhedsstillelse
- Forsikring

C. Entreprisens udførelse
- Risiko
- Ændringer
- Uforudsete forhold
- Tilsyn
- Byggemøder

D. Betalinger
- Acontobetaling
- Betalingsplan
- Forudbetaling for materialer
- Indexregulering
- Slutopgørelser
- Forrentning
- Uenighed om betaling
- Standsning

E. Tidsfristforlængelser/forsinkelse
- Tidsfristforlængelse
- Erstatning/dagbod/godtgørelse

F. Arbejdets aflevering

G. Mangler
- Mangelbegrebet
- Mangelsbeføjelser
- Følgeskader
- Ophør

H. 1- og 5-års eftersyn

I. Ophævelser

J. Tvister
- Syn og skøn
- Voldgift
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.