Ledige jobs i Molio – Byggeriets Videnscenter

Vi søger i øjeblikket to nye medarbejdere


Projektleder til udviklingsprojekter (se nedenfor)

Studerende med interesse for BIM og buildingSMART (se opslag i højre spalte)

 

 

 

Projektleder til udviklingsprojekter

Er du erfaren projektleder med stor forståelse for BIM, samarbejde og videndeling i byggeriet, så har Molio - Byggeriets Videnscenter, nogle spændende projekter til dig.


Molio leverer kurser, fagbøger og digitale værktøjer til byggebranchen og står bl.a. bag værktøjer som Prisdata og Beskrivelsesværktøjet samt relevante dokumenter og vejledninger til branchens aktører.  


Molio står over for en stribe spændende projekter, der skal resultere i, at branchens aktører bliver endnu bedre til at samarbejde og håndtere informationer med det formål at styrke produktivitet og digitalisering. 


Den nye projektleder skal både realisere helt nye udviklingsprojekter og projekter, hvor eksisterende værktøjer skal ajourføres. BIM (Building Information Modelling) handler om sammenhænge mellem informationer og data, der knytter sig til design, udførelse og drift af byggeri. BIM danner derfor en forståelsesmæssig ramme for vores projekter. Du vil komme til at deltage i samlede projektforløb fra idéfase, beslutningsgrundlag, gennemførelse, formidling og implementering. 

 

Du er formentlig ingeniør, arkitekt eller konstruktør og har fx

• erfaring med projektledelse, der fører til mål og resultater

• erfaring fra eller betydelig indsigt i byggebranchen og dens rammevilkår (fx aftalegrundlag og digitalisering)

• stor forståelse for BIM og visioner for, hvordan BIM kan styrke hele branchens udvikling, produktivitet og kvalitet

• lyst til at lede og koordinere udviklingsprojekter med stærk inddragelse af byggeriets aktører

• respekt for deadlines og budgetter

• gode formuleringsevner på skrift og i tale på både dansk og engelsk

• konkret faglig erfaring fra entreprenør-, ingeniør-, arkitekt- eller IT-virksomhed eller som selvstændig, forsker eller formidler

• personlige egenskaber, der skaber opbakning, netværk og resultater

 

Vi tilbyder til gengæld… 

• et job med en betydelig kontaktflade i hele byggebranchen

• selvstændigt arbejde og ansvar, gode kolleger - en blandet flok af bl.a. arkitekter, ingeniører, økonomer og cand.mag’er og en uformel ledelse

• mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider, evt. deltid og varighed af ansættelse, hvis det passer til personlige forhold, alder, uddannelse eller bibeskæftigelse

• løn efter kvalifikationer

 

Om Molio - Byggeriets Videnscenter

Molio er dannet i 2016 ved en sammenlægning af Byggecentrum og bips. 


Vi bidrager til udvikling og digitalisering af byggeri, anlæg og drift bl.a. ved at levere viden i form af kurser og fagbøger men også ved at indsamle, forædle og formidle relevante data til byggeriets aktører på det rigtige tidspunkt i byggeriets processer. Vi leverer bl.a. prisdata, lov- og regeldata, produktdata samt grundlag for beskrivelser, BIM og CAD, aftaleforhold, klassifikation og egenskabsdata.

Molio er også byggeriets største byggefaglige netværk med fokus på strukturering og udveksling af informationer mellem byggeriets aktører og repræsenterer bl.a. buildingSMART i Danmark og Norden.

Endelig ejer Molio et professionelt kursuscenter, HUSET Middelfart, med tilhørende 25.000 m2 byggeudstilling.

Molio er en erhvervsdrivende fond uden særinteresser.

Se mere om Molio her

Sådan søger du stillingen

Send din ansøgning til info@molio.dk inden d. 16. oktober 2017. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Christian Lerche på tlf. 51557494 - cl@molio.dk eller udviklingschef Søren Spile, 21167475 - ssp@molio.dk. 

Studerende med interesse for BIM og buildingSMART

Hvis du forstår mulighederne i BIM og kan se, hvordan standardiserede egenskaber kan lette informationsudvekslingen mellem byggeriets virksomheder, så er du den rigtige person til et job som studentermedhjælper hos Molio.


Molio - Byggeriets Videnscenter - vil i de kommende år have fokus på at udbygge grundlaget for, at virksomheder i byggebranchen kan samarbejde med udgangspunkt i fælles veldefinerede egenskaber. Da Molio udgør den danske del af buildingSMART-netværket er vi  optaget af, at dette bl.a. sker på basis af buildingSMART's åbne standarder.


Derfor søger vi en studentermedhjælper, der kan bistå de medarbejdere, der allerede beskæftiger sig med egenskabsområdet samt buildingSMART og international standardisering i øvrigt. Den forventede arbejdstid er mellem 10 og 15 timer pr. uge, der kan placeres efter dine behov og muligheder.


Du er i øjeblikket i gang med en uddannelse som fx ingeniør, arkitekt eller konstruktør og har …


• stor interesse for BIM

• motivation for at arbejde med fælles åbne standarder som vejen til udvikling og vækst

• interesse for og kendskab til webteknologier og digitale værktøjer

• forståelse for nødvendigheden af at arbejde struktureret

• gode formuleringsevner på skrift og i tale - på dansk og engelsk

• evnen til at arbejde selvstændigt og proaktivt inden for aftalte rammer

Dine arbejdsopgaver kommer til at omfatte…

• databasearbejde i CCS-databasen og buildingSMART Data Dictionary

• Planlægning og deltagelse i udviklingsprojekter vedr. buildingSMART-teknologier

• formidling af nyheder fra buildingSMART til Molios netværk

Vi tilbyder til gengæld … 

• selvstændigt arbejde, gode kolleger - en blandet flok af arkitekter, ingeniører, økonomer og cand.mag’er og en uformel ledelse

• gode muligheder for faglig udvikling og etablering af netværk 

• unik opkvalificering inden for standarder og værktøjer 


Om Molio - Byggeriets Videnscenter

Molio er dannet i 2016 ved en sammenlægning af Byggecentrum og bips. 

 

Vi bidrager til udvikling og digitalisering af byggeri, anlæg og drift bl.a. ved at levere viden i form af kurser og fagbøger men også ved at indsamle, forædle og formidle relevante data til byggeriets aktører på det rigtige tidspunkt i byggeriets processer. Vi leverer bl.a. prisdata, lov- og regeldata, produktdata samt grundlag for beskrivelser, BIM og CAD, aftaleforhold, klassifikation og egenskabsdata. 

 

Molio er også byggeriets største byggefaglige netværk med fokus på strukturering og udveksling af informationer mellem byggeriets aktører og repræsenterer bl.a. buildingSMART i Danmark og Norden.


Endelig ejer Molio et professionelt kursuscenter, HUSET Middelfart, med tilhørende 25.000 m2 byggeudstilling. 

Molio er en erhvervsdrivende fond uden særinteresser. 


Se mere om Molio her 

Sådan søger du

Send din ansøgning til info@molio.dk inden d. 27. oktober 2017. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Søren Spile på tlf. 2116 7475 eller ssp@molio.dk